Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Ashabı Kiramın Fazileti

Ashabı Kiram En Güzel Örnektir

Bilindiği üzere Kur’an ve Sünneti sapasağlam bir şekilde bize ulaştıranlar, ashabı kiramdır. Onlara yapılan iftiralar, onları gözden düşürme ve her türlü karalama kampanyaları, aslında İslam’ın kendisine yapılan saldırılardır. Sünnet konusunda kafa karıştırmaya çalışan çevre ve şahısların da hedeflerinde dolaylı olarak İslam vardır. Böylesi girişimler, genellikle bir üst akıl projesidirler. Çünkü mahalle dışında geliştirilen ve asırlardır devam eden, oryantalizm, masonluk ve misyonerlik gibi sinsi teşkilatlardan gereken neticeyi alamamışlardır. İslam düşmanları dışardan netice alamayınca, mahalle içinden zayıf karakterli kimi âlim kılıklı kimseleri devşirerek, onlar vasıtasıyla hedeflerine devam etmeye çalışmışlarıdır. Maalesef bu ikinci projede, bir yere kadar başarılı da olmuşlardır.

Dolayısıyla biz ashabı kiramı tanıyıp tanıttıkça onların İslam’a, ümmete ve insanlığa hizmetlerini gündeme getirdikçe, bu karanlık şer odaklarının hevesleri kursaklarında kalacak, planları boşa çıkacaktır.

Twitter

Ayrıca neslimizin örnek ve rehberleri olması gereken sahabeyi kiramı, yeterince tanımaz ve nesillerimize de tanıtmazsak, onlar ne idüğü belirsiz topçu, popçu vs müsveddeleri idol edinmeye devam edeceklerdir. Böylece dünyada zillete, ahirette de azaba müstahak olacaklardır.

Çok yorum yapmadan, Ashabı kiram (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn) haklarındaki ayet ve hadislerden bazılarını paylaşalım. Ta ki önce ashabı kiram (ra) ın değeri, onlara sevgi ve muhabbetin gereği ve onlara dil uzatanların ne kadar bahtsız oldukları bir kez daha anlaşılsın.

Ashab (ra) Hakkında Bazı Ayet ve Hadisler

“Muhacirler ve Ensar’dan öne geçerek ilklerden olanlardan ve onlara iyilikle uyanlardan Allah razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. (Allah) onlara içinde sonsuza kadar kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük kurtuluş işte budur.” (Tevbe, 9/100)

“İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve onları barındırıp kendilerine yardım edenler işte bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar (velileridirler)” (Enfal, 8/72)

“(O ganimetler bir de) hicret etmiş olan fakirleredir ki onlar yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk arar, Allah’a ve Peygamber’ine yardım ederler. İşte onlar sadıklardır. Onlardan önce o yurda yerleşen ve imana sarılanlar kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile (onları) kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Haşr, 59/8-9)

“Sana bey’at edenler gerçekte Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.” (Fetih, 48/10)

“Andolsun ki Allah, ağacın altında sana bey’at ederlerken mü’minlerden razı olmuş, onların kalplerinde olanı bilmiş böylece üzerlerine güven indirmiş ve kendilerine yakın bir fetih bahşetmiştir.” (Fetih, 48/18)

Bunlar sarahaten Resulullah (sas)’ın mübarek ashabını öven ve onların üstünlüklerini ortaya koyan ayetlerden bazılarıdır. Kur’an-ı Kerim’de ayrıca işareten sahabeyi medhu sena eden ve bazı sahabelere özel olarak işaret eden ayetleri de saysanız onlarca ayet bulursunuz. Efendimiz (sav) den bazı hadisler ise şöyledir:

“Benim ashabımı sebbetmeyin (aleyhlerinde konuşup karalamayın, sövmeyin). Zira sizlerden biri Uhud dağı kadar altın infak etse dahi (onun bu infakı) onlardan birinin infak ettiği bir avuca, hatta bir avucun yarısına dahi denk gelmez.” (Buhari – Müslim)

“Beni gören veya beni göreni gören Müslümana ateş değmez.” (Tirmizi)

“Ashabım konusunda Allah’tan korkunuz, Allah’tan korkunuz. Benden sonra onları hedef seçmeyiniz, zira onları seven beni sevdiğinden dolayı sever. Onlara buğz eden (kin besleyen), onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden de Allah’a eziyet etmiş olur. Allah’ınsa kendine eziyet edeni yaka – paça etmesi (cezalandırması) yakındır.” (Tirmizi, İbnu Hibban)

“Ümmetimin en hayırlısı benim kuşağımdır (sahabe). Sonra benim kuşağımı takip eden kuşak (tabiin), sonra da onları takip eden kuşak (etba-i tabiin) tır” (Buhari, Müslim)

“Benim ashabıma sövenleri gördüğünüz zaman onlara Allah’ın laneti sizin en şerliniz üzerine olsun deyiniz.” (Tirmizi, el-Hatibu’l-Bağdadi)

“Şüphesiz ki Allah (c.c.) peygamberler dışında ashabımı seçip insanlar ve cinler üzerine tercih etmiştir.” (Tirmizi, güvenilir senetle) “Fitne ve bid’atler baş gösterdiği ve ashabıma küfredildiği (aleyhlerinde konuşulduğu) zaman âlim ilmini ortaya koysun (onları savunsun). Bunu yapmayan âlimin üzerine, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Allah ondan ne farz ne de nafile ibadeti kabul eder.” (Hatib, İbnu Asakir) Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç