Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Asıl Çılgın Proje ANADOLU ÜMMET ÜNİVERSİTESİ

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bidayetten nihayete kadar, insanlık da ümmet de ilimle kaimdir. Varlığını da yine ancak ilimle devam ettirebilir… Gönderilen tüm peygamberlerin, (Alê nebiyyinê ve aleyhimus salâtu ves selam) insanlığa ilim öğretmekle görevli olduklarını her vesileyle ifade ediyoruz. Onların binlerce ashab ve havarileri de, hep aynı görevi devam ettirdiler. Tarih boyunca peygamber ve ashabının hayatlarını model alan tüm Müslümanların da öncelikli işleri, ilme ve İslam’a hizmet olmuştur.

Ümmeti ayakta tutacak ilim ancak ve ancak, ümmetin sağlam kaynaklarına dayanan ilimdir. Aksi halde var olduğu zannedilen ümmet aslında yok olmuş demektir. İslam düşmanları tarihin seyri içerisinde, bu ümmetin izzet ve terakkisinde asıl etkenin ilim olduğunu bildiği andan itibaren, ümmetle savaşında yine ilmi kullanmaya başlamıştır.

Özellikle oryantalizm (müsteşriklik) başta olmak üzere, düşman birçok müesseseler geliştirmiş, hatırı sayılır miktarda da casus âlimler (!) yetiştirmiştir. Şu anda başta FETÖ olmak üzere, reformist diye vasfedilen sünnet düşmanı şahıslar ve çevreler, bunun çağdaş versiyonları olarak önümüzde durmaktadır. Yani sözün kısası İslam düşmanları birçok sahada olduğu gibi bizzat İslami illimler sahasında da, İslam ile sinsi ve kalleşçe savaşına devam etmiş ve edecektir de…

Twitter

İşte tam da burada ümmet ruhunu özümsemiş, ifrat ve tefritten uzak, vasat ümmet anlayışı ve istikamet üzere olan ehlisünnet ulemaya ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapmak gerekir. Zira ümmete rehberlik yapacak ulemayı yetiştirecek ilim havzaları, yine mezkûr âlimler tarafından oluşturulmalı ki, maksat hâsıl olsun. Dolayısıyla Ümmeti ihya edecek ilim havzalarının da bu kaynaklarla büyümüş ulemaya dayanmazı gerekir.

Türkiye’deki irili ufaklı medreselerin, yerel bazda bu boşluğa katkıları elbette takdire şayandır. Allah (cc) büyük fedakârlıklarla ilmi bu günümüze taşıyan ve bugünden de yarınlara taşımakta olan tüm üstat, Seyda ve mollarımızdan ebeden razı olsun. İnşaallah bu hayırlı hizmetler bereketlenerek devam edecektir.

Ancak işin bir de küresel boyutu var ki o da daha çok akademik tecrübeye sahip üstatlar gerektirmektedir. İşte tam da gökte ararken yerde bulduğumuz binlerce ulema, şe an ülkemizdedir. Başta Mısır olmak üzere, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Suud, Filistin ve daha birçok yerlerden sayıları binlerle ifade edilecek, mümtaz âlimler, zoraki bir hicretle ülkemize sığınmış durumdadırlar.

Bu ulema neden nasıl geldiler. İslam diyarını bir asırdan fazladır işgal sömürü ve talana tabi tutan küresel şer odaklarının, bu ulemaya terör yaftası vurmaları ayrı bir konu. Mekke müşriklerinin Resulullah (sas) ve ashabına yaptıkları terörist muamelesiyle çok örtüşüyor. Resulullah (sas) ve ashabının hicretinden her bahsedildiğinde yüreğimizin titremesi, kemiklerimizin sızlaması boşuna değil. İşte muhacirlere Ensar olmanın yanında yepyeni bir görev daha…

Al sana çılgın proje

Şimdi Başta Sayın Devlet Başkanımız Erdoğan olmak üzere YÖK ve MEB yetkililerine tarihi bir görev düşmektedir. O da bu ulemanın ümmetin aydınlatılmasında önlerinin açılmasıdır. Bunun için bu ulemaya imkân ve fırsat verilmesi gerekmektedir.

Bu âlimler, Türkiye’de aynı ruh ve ilmi donanıma sahip ulema ve akademisyenlerle beraber asıl çılgın projeye imza atabilirler. Bunlar Anadolu’da tüm İslam ümmetine hitap edecek yepyeni ve tüm ümmeti kucaklayacak bir ilim havzası oluşturacak kapasiteye sahiptirler. İlmi donanım, akademik tecrübe, ümmet ruhu, kısaca böyle mübarek bir iş için gerekli tüm alt yapı hazır durumdadır. Meşhur tabirle: “Un var, şeker var, yağ var.” O halde geriye helva yapmak kalıyor.

Allah (cc) nasip eder, ülkemizin basiretli idarecileri de muvafakat ederlerse, İlim ve bilimde dünyayı kıskandıracak sevilere çıkmak içten bile değil. Düşünün ki bir zamanların ilim havzaları olan Kahire, Kurtuba, Medine, Basra ve Kufe’nin Anadolu’da yeniden canlandığını… Bunun sosyal, siyasal, ekonomik ve stratejik getirilerini de uzmanları hesaplasın artık. Selam… Dua…

Not: konuya duyarlı tüm yazar ve aydınlardan, gündem oluşturma konusunda destek istirhamımı arz ederim.

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç