Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Cemaatsel Çalışma Önemlidir

12.02.2010

Bilindiği üzere, müctehid imamlardan her biri, “bizim herhangi bir görüş veya ictihadımız, nassa/Kur’an ve sahih sünnete aykırı olursa, bizim görüşümüzü atıp duvara çalın. Bu durumda bizim görüşümüz, nass ne diyorsa odur” demiyorlar mı? Hatta değişik zamanlarda, Ashabı Kiram (ra) Resulullah (sav) ın bazı kararlarına “ya Resulullah (sav) bu vahiy midir, yoksa sizin ictihadınız mı? Diye sormuşlar, sonra da öyle değil de böyle olsa daha iyi olur dediklerinde; Resulullah (sav) ın kendi kararından vazgeçip sahabe tarafından önerileni yapmıştır.

Taassup ehlinin yaptıkları bu yersiz savunmalar, inanıyorum ki güya savundukları o Allah (cc) dostlarını memnun etmiyor. Eğer onlar dirilip aramıza gelseler ve onlara: “üstadım, şeyhim, hocam falan kitabındaki şu ifade, görüş, ictihad Kur’an veya sünnetin şu nassıyla çelişiyor, hangisine uyayım. Nassa mı, senin görüşüne mi?” diye sorma imkânımız olsa, eminim ki onlar, tartışmasız Kur’an ve sünnet diyeceklerdir. Bunun aksini iddia edecek biri olabilir mi? Kısaca bu tassup ve tabulaştırmalarla hiç birimiz; meşrebimize, şeyhimize, hocamıza iyilik yapmış olmuyoruz. Aksine kötülük yapmış oluyoruz. Bu konudaki onlarca ayet ve hadisten sadece şu birkaçını paylaşalım ve üzerinde düşünelim…
“Allah ve Rasulü, bir şey hakkında hüküm verdiği zaman herhangi bir mümin erkeğin ve mümin bir kadının kendi işlerinde başka hükmü seçme hakları yoktur. Kim Allah’a ve Rasulü’ne isyan ederse, şüphesiz ki o açıkça sapmıştır”
(Ahzab, 36)

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa 4/59)

“Sizlere iki şey bıraktım. Bu ikisine sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bunlar Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta, Kader bab: 3.)

Not: bu tartışmalı konulara girme sevdalısı değilim. Anacak bazı nurcu kardeşlerim ısrarla bu konuya çekiyorlar. O kardeşlerime daha önce Muhammed Sıddık Şeyhanzade hocaefendinin “nurculuğun tarihçesi” kitabını kaynak olarak vermiştim. Bir de internetten Abdullah Tekhafızoğlunun “Risaleyi nura eleştirel bir yaklaşım” eserini indirip inceleyin dilerseniz…

Geçen haftaki yazımın başlık ve kısmen içeriğini dostça eleştiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hakaretleri değil ama dostane eleştirileri değerlendiriyor ve değer veriyorum. Biz de insanız ve mukaddesata dil uzatmalar incitiyor…

Muhammed Özkılınç

Twitter
YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©