Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Cemaatsel Çalışmak 15

Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım 2

Sözlerinin sonuna Hamalı misafir şu tarihi itirafları ekledi. “Zamanında Suriye İhvanından bize gelip yardım isteyenler oldu. Ancak biz o günün şartlarında onları yeterince anlayamadık. Bize Şia’nın İslam ümmetine karşı kin ve nefretinin ne kadar derin olduğunu anlatıyorlardı, ama biz “İslam devrimi” “İran İslam cumhuriyeti” gibi süslü isimlere ve heyecanlı sloganlara aldandık. Dolayısıyla olabilecekleri kavrayamadık. (O dönemlerde Şii İran’ın ne kadar cazip ve adeta gençlerin akıllarını başlarından alan sloganlar ürettiklerini hatırlayınız.)

İhvanı Müslimin hareketine mensup Müslümanlar, normal İslami çalışmalarını devam ettirmek için, bizden mallarımızın zekâtı ve basit aidatlar istiyorlardı. Biz o günler yanlış yaptık. Zaten Allah (cc) ın emri ve muhtaçların hakkı olan; öşrü zekâtı vermedik. Ancak Şii ve baasçı Esed cuntası, sosyalist devrim aldatmacasıyla tarlalarımıza, arazilerimize, fabrikalarımıza el koydu. Dünyalık olarak her şeyimizi kaybettik.

Twitter

Onunla da kalmadı bir de; kadın erkek, genç ihtiyar ayırmadan halkımıza kıydılar. On binlerce insanımızı hiç yere katlettiler. Daha sonra yurt genelinde Müslüman avına çıktılar. Faili meçhul veya malum olarak şehit edilenlerin sayısı gerçek olarak hiç bilinmedi. Hapis ve zindanlara doldurulanların ve oralarda işkenceler ve insanlık dışı muamelelerden dolayı şehit olanların da sayısı asla bilinmeyecek…

Biz Allah (cc) ın dininin ikamesi için istenen maddi yardımlar konusunda gerekeni yapmadık. Ama Allah (cc) bize öyle bir ceza verdi ki, ne dünyamız kaldı ne de dünyalıklarımız… ahiret konusunda da sınıfta kalmış olduk. Mallarımız, canlarımız, izzet ve şahsiyetimiz heba oldu. Harimi ismetimiz çiğnendi vs. vs… hâlbuki Kur’an ve Sünnet ’in bu konuda nice uyarıları var. “Hani Rabbiniz şöyle bildirmişti: “Andolsun, eğer şükrederseniz siz(e olan nimetim)i artırırım. Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz azabım pek şiddetlidir.” (İbrahim 14/7)

Dolayısıyla siz sakın cimrilik yapmayın. İslam’ın ihyası ve ikamesi için çalışan cemaat ve cemiyetlere destek olun. Bilin ki bu yardımlarınız aslında kendinize yaptığınız yardımlardır. Destek olmamanın ziyanı daha çok size döner. Kaldı ki Allah (cc) yolunda yaptığımız infak ve fedakârlıklar, bizim yegâne ahiret sermayemizdir.”

Bu konuda ayet ve hadisler gayet çoktur. Ancak örnek olarak birkaç tanesini paylaşalım: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (bakara 2/261)

“Allah, Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen müminlerden, karşılığı cennet olmak üzere, mallarını ve canlarını satın almıştır. Bu O’nun üzerine, Tevrat, İncil ve Kur’an’da vadedilmiş olan bir haktır. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterebilen kim vardır? Şu halde yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe 9/111)

Ebu Zerr (ra) anlatıyor. “Resulullah (sav) buyurdular ki: 
“Müslüman olan bir kul, sahip olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri, kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder.” Bu nasıl olur ya Resulullah (sav)? diye sorulmuştu, o şöyle cevap verdi: 
“Diyelim ki malı deve cinsindendir, iki deve; sığır cinsindendir, iki sığır (infak eder).”
(Nesai, Cihad 45)

 “İki kişiye gıpta edilir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur’ân-ı Kerim’i nasip etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teâlâ ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder.”
(Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 20, Müslim, Misâfirun 266) Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç