Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Cömertliğin Yarış Meydanı: ZEKAT

Önce şu istatistikleri bir düşünelim.

Birleşmiş milletlerin yayınladığı Human Development Report (Beşeri Gelişme Raporu)’a göre dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayan % 20’lik bir nüfus, dünya gelirinin % 86’sına sahipken, en alt kademedeki % 20’lik nüfus ise dünya gelirinin sadece ve sadece % l’lik bir bölümüne sahiptir. % 13’lük bir gelir ise % 60’lık orta halliler tarafından paylaşılıyor.

Ayrıca bunlara benzer şekilde küresel kazanımların dağılımı eşit olmaktan oldukça uzaktır. En zengin 20 ülkenin ortalama geliri, en fakir 20 ülkenin gelirinin 37 katıdır ve bu fark son kırk yılda ikiye katlanmıştır. Yoksul ülkelerde gelir dağılımı gelişmiş ülkelere göre çok daha adaletsizdir. Az olan millî gelirler ülke yönetimlerinde bulunan azınlık gruplar tarafından paylaşılıyor ve bu durum neticesinde ise, zor durumda olan geniş halk kitlelerinin ekonomik durumlarına olumsuz bir şekilde yansımaktadır. 

Twitter

Gelişmiş ülkelerde, en düşük gelirli nüfusun % 20 ‘lik kesimi, gelirin %7-8 ‘ni alırken, en yüksek gelirli kesim, gelirin %40 ‘ını almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), 2012 “Küresel İstihdam Raporu” na göre, 2008-2009 yıllarındaki küresel mali krizden bu yana 50 milyon kadar kişi işinden olmuş… Hâlihazırda dünyada 1 milyar insanın karnı aç.

Tüm dünyada yaklaşık 170 milyon çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel gelişme sorunu yaşıyor ve yılda 2 buçuk milyon çocuk, açlık nedeniyle yaşamını yitiriyor. Biraz daha açacak olursak, her beş saniyede bir çocuk ölüyor, açlıktan. Yani on saniyede iki çocuk ölüyor. Acaba siz bu satırı kaç saniyede okudunuz. Siz gözlerinizi büyük açarak buraya bakarken, bir çocuk daha öldü. Diğerleri de sırada. Beş saniyede bir tane, on saniyede iki tane, otuz saniyede altı tane, dakikada on iki tane. On dakikada yüz yirmi tane…

Dünyadaki en büyük katliamın ne olduğunu artık biliyoruz. Dünyanın en büyük katilini de artık tanıyoruz; Açlık! Açlık sizce her yıl kaç insanı öldürüyor olabilir? Sizce aç kalarak ölen insan sayısı kaçtır? Bir yılda bir sebepten en çok kaç insan ölebilir? Cevabı çok can acıtıcı? Her yıl 18 milyon insan açlıktan ölüyor…

               Zekâtın hikmetleri.

 • Allah (cc) ın emrine imtsal ve dolayısıyla farz bir ibadeti ihya.
 • Resulullah (sav) ın sünnetine ittiba.
 • İslamın beş taşıyıcı sütunundan önemli birini dikmek ve muhafaza etmek.
 • Uluhiyyet ve kulluk münasebetini tescil. Kulun rabbine teslimiyeti ve kullukta samimiyetinin pratik bir nişanesidir.
 • Allah (cc) ın lütfettiği mal nimetinin en güzel şükrüdür. Bilindiği üzere şükür kuru bir söz değil, pratik bir ameldir ve her nimetin şükrünün kendi cinsinden olması esastır.
 • Fakir ve gariplerin ihtiyaçlarını giderme ve yaralı gönüllerini tedavi.
 • Zenginlerin cimrilik, bencillik, kibir, gurur vb manevi hastalıklarının tedavisi.
 • Malın muhtemel kirlerden temizlenmesi, bereketlenip çoğalmasına vesiledir. Evet zekat vs hayırlar malı eksiltmez çoğaltır.
 • Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ihyası ve diri tutulması.
 • Verene; vefa, şefkat ve merhameti, alana; tevazu ve vefayı öğretmesi…
 • Toplumda zengin-fakir, burjuvazi-proletarya gibi sınıf ayırımlarının ortadan kaldırılması.
 • Ve böylece sınıf ayırımlarını kullanarak türeyen zararlı fikir akımları ve ideolojilerin önüne geçilmesi. Dolayısıyla bölücülük ve tefrikanın yok edilmesi.
 • Varlıklı insanlarla fakirlerin arsında sevgi ve saygının pekişmesi…
 • Böylece sosyal barışın tüm ümmete yayılması ve yaşanması.
 • Gelir dağılımında adalet ve denge.
 • Mal ve servetin yastık altlarında, kasalarda, hesaplarda istiflenip muattal bırakılması yerine, reel ekonomiye kazandırılması.
 • Böylece ümmetin servetinin çoğalması, ümmetin, ekonomik, sosyal, kültürel vs açılardan gelişip ilerlemesi…
 • Sonuç olarak bu âlemde huzur, güven ve barış içinde bir hayat, ahirette de ebedi saadet.

İnsanlık gelir dağılımındaki bunca adaletsizlikten kurtulmak istiyorsa, sadece iki şey yapsın. Birincisi: faizi kaldırsın. İkincisi: zekât müessesini gereği gibi işletsin.

Cömertliğin yarış meydanı: Zekât 3

Her ibadet emek ve uğraş gerektirmektedir. Özellikle zekât hem emek hem de bedel gerektirmektedir. Bir insanın alın teri dökerek, bin bir türlü emekle kazandığı; para, mahsul vs. mallarından belli bir kısmını hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah (cc) rızası için vermek elbette kolay değil…

Resulullah (sav) ın vefatından sonra İslam’ı henüz özümsememiş nice kabilelerin zekât vermeyi reddetmeleri ve Ebu Bekr (ra) in emriyle onlara karşı riddet savaşlarının yapılaması boşa değil… Bu arada şeytan da boş durmuyor tabi: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara 2/268)

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç