Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Evde Ramazan’a İTİKAF Bereketi

Evde Ramazan’a İTİKAF Bereketi

Bu ramazanı evde geçirmeye mecbur olduk. Malum virüs sebebiyle dışarıda işleri devam edenler hariç, büyük bir kısmımız, ramazanda bir nevi inzivaya çekildik. İnziva başlı başına bir ibadettir. İnsanın kendi iç dünyasına yönelik derinlemesine operasyonlar yapması, inziva halinde daha kolay olur. Nitekim “Resulullah (sav) mescitte keçeden yapılmış küçük bir Türk çadırında itikâfa girerdi.” (Müslim, Sıyâm, 215; İbni Mâce, Sıyâm, 62) caminin içi bütünüyle itikâf alanıdır. Ancak Resulullah (sav) inziva ve tefekkürünün daha güzel olması için ayrıca bir de cami içinde bir çadır kurmaktadır.

Ayrıca inziva insana derinlemesine tefekkürü de kolaylaştırır ki, bu da önemli bir ibadettir. Özellikle dünyevileşmenin insanlığı kasıp kavurduğu asrımızda, bizi fani âlemden, baki ve ebedi olana yöneltecek tefekküre çok daha ihtiyaç vardır. “Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”(Siyutî, Camiu’s-Sağir, II/127; Aclûnî, I/310)

Ramazan daha önce her birimiz, için tamamen günlük meşgalelerimizle iç içe geçiyordu. Bu her meslek erbabı için farklı avantajların yanında dezavantajlar da içeriyordu. Evet, oruç, hatimler, iftarlar, infaklar vs. ibadetler, elbette önemlidir. Ama geri kalan vakitlerimiz, çoğu kere sırdan dünyevi meşgalelerle geçiyordu. Özellikle çok daha önemli olan ramazan son on gününde itikâfa girmeyenler için, bayrama hazırlık telaşesi bizi büyük bir ecirden alıkoyuyordu. Kaldı ki, itikâfa girenimiz de pek azdır.

Twitter

Evet, biz diyanet görevlileri için doğal olarak avantajlar biraz daha fazladır. Teravih namazları, vaaz ve nasihatler, hatimler vs… Ama bizim dışarda geçen ramazanlarımız bile dezavantajlardan hali değildi. Özellikle TV internet, sosyal medya denilen meşgalelerin, kat kat arttığı günümüzde, itikâf ibadetiyle inzivaya çekilmek daha da önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere Resulullah (sav) her yıl Ramazanın son on gününde itikâfa girmiş ve itikâfa girmeyi bizlere de ısrarla tavsiye etmiştir. Efendimiz (sav) vefat yılının ramazanında ise son yirmi gün itikâfa girmiştir. “Resulullah (sav) her Ramazan on gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği sene ise yirmi gün itikâf yaptı.” (Buhârî, İtikâf, 17. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 78; ibni Mâce, Sıyâm, 58)

İslâmî tebliğ belli bir seviyeye gelip Medîne döneminde oruç farz kılındığında Resulullah (sav) en faziletli ay olan ve kameri senenin seheri sayılan Ramazan-ı Şerif’te ibadet ve hayırlarını daha da artırırdı. Hatta ikinci on gününü tamamen ibadete ayırmaya başladı. Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde olduğu ağırlık kazanınca, Allah Resûlü de itikâflarını bu günlerde yapmaya başladı. (Buhârî, İtikâf, 1)

Ayşe (ra) annemiz der ki:

“Resulullah (sav) Ramazan ayında ibâdet huşusunda diğer aylarda görülmeyen bir gayret içerisinde olurdu. Ramazan’ın son on gününde ise kendisini çok daha fazla ibadete verirdi. Bu günlerde geceyi ihya eder, ailesini uyandırır ve izârını bağlardı. (Yâni ibadet için hazırlıklarını tamamlar ve büyük bir azimle Hakk’a yönelirdi.)” (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 8)

Bu ramazanı Tabii itikâfa çevirelim

Bilindiği üzere erkekler için itikâf, beş vakit namazın kılındığı bir cami veya mescitte olmak zorundadır. Kadınlar için ise asıl olan, evlerinin bir odasını veya odanın bir bölümünü, itikâf alanı olarak tayin etmeleridir. Ancak bu yılki camilerin kapalı olması zaruretine binaen, biz erkeklerin de evlerimizde itikâfa girmesi mümkündür. Umulur ki, bu itikâfımız, daha da bereketli geçer. İşin fıkhi boyutu ayrı bir konu…

Bu ramazan, evlerimizde de olsa disiplinli bir şekilde itikâfa girdiğimiz takdirde, ecrimiz kat kat daha fazla olacaktır. Çünkü itikâfa girenler ne kadar çoğalırsa, bu salgın hastalıkla mücadeleye katkı olur. Böylece hem insanlığın sağlık ve sıhhatine katkıda bulunmuş, hem de bu mücadelede geçen zaman, masraf ve nice emeklerde iktisada da katkı sağlamış olacağız. Düşünün ki, haftalar, hatta aylardır, çocuklarına hasret sağlık görevlileri var.

Allah (cc) görünmez ordularının en küçüklerinden birisinin tüm insanlıkla beraber bizi de eve hapsettiği bir ramazanda itikâftan tam istifade için: elektronik cihazlarla irtibatımızı keselim. Telefonumuza bile çocuklarımızdan biri cevap verip “babam itikâftadır, lütfen bayramda arayınız” desin. Zaruri bir durum olmadıkça itikâf alanımızın/odamızın dışına çıkmayalım. İtikâfa ayırdığımız alan, itikâf günlerinde dünyalık işlerden arı olsun. Tabi ki vaktimizi, Kur’an vs. kitaplar okumak, varsa kaza namazları, yoksa nafile namazlar kılmak. Bolca istiğfar, tesbih, tahmid, tekbir vs. zikirler, dualar ve ibadetlerle meşgul olalım. Yeme içmeyi de biraz daha azaltırsak, bu aynı zamanda doğal bir rejim de olur. Allah (cc) itikâflarımızı şimdiden kabul eylesin. Subhaneke… Bihamdike… Esteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç