Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Haccımız Hac Hacılarımız Hacı Ola 2

Hac ve umrelerin, turistik gezi haline dönüşmemesi, geçmiş günahlarımıza kefaret, sonraki hayatımıza da ışık olması için asgari şu dersleri iyi anlamalı ve değerlendirmeliyiz.

 1. İhram; kefen provası, tüm dünyalıklardan sıyrılma, dünyalıkların bizimle rabbimizin arasına girmesine müsaade etmeme.
 2. Kabetullah la karşılaşma; aşık-ma’şuk visali.

Yıllardır hasretle, özlemle beklenen an Allah (cc) rahmetinin tecelligahı, Adem, İbrahim, Nuh (a.s.) ve nice peygamberlerin yadigarı olan Beytullah ile buluşma. İlahi rahmetten kana kana içme fırsatı.

 1. Tavaf; bir merkez etrafında pervane olma, o merkeze teslimiyet. (Her ibadet için kıbleye yöneliş de merkeze teslimiyettir)

Allah (cc) ım şu tavafımda senin belirlediğin merkezi baz aldığım gibi, hayatımın sair safhalarında da bundan böyle senin emrin merkez olacaktır, şuurunu yakalama. Ancak üzülerek görüyoruz ki insanlar, merkeze teslimiyeti idrak etmemişler. Hayatlarındaki pratik bunu gösteriyor.

Twitter
 1. Safa Merve arası sa’y; düşülen darlık için çare arama. İbrahim ailesini örnek alma.
 2. Zemzem; esbaba tevessülden sonra çaresiz kalan kuluna Allah (cc) ın lütfu.

İbrahim (as) Allah (cc) ın emri üzere Hacer ve bebek İsmail i, getirip kuş uçmaz, kervan konmaz bu çöle bıraktı. Hacer (ra) burada da, oğlunun kurban edilmesine götürülüşünde de Allah (cc) ın emrine teslimiyet gösterdi. Dara düşünce su aramaya başladı, gayretini sarf etti ancak çareler tükenmişken ilahi mucize ulaşıverdi. Allah (cc) kendisine pazarlıksız teslim olan kullarını hiçbir zaman darda koymadı, koymaz da… İbrahim (as) a ateşin serin ve selamet olması, musa (as) ya denizin yarılması, asyı musanın verilmesi, yunus (as) a balığım musahhar olması, Resulullah (sav) sayısız mucizeleri hep bu kabildendir.

 1. Arafatta vakfe; mahşer provası.
 2. Mina müzdelife; ata dedelerimizi değil Allah (cc) ı anma.

Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” (bakara 2/200)

 1. Şeytan taşlama; her zaman her yerde bizi Allah (cc) ın rahmetinden uzaklaştıracak tüm şeytani güçleri düşman bilerek tavır koyma. Şeytan bizi saptırmak için her yola başvurur. Daha da olmadıysa en yakınlarımızı üzerimize salarak Rabbimizin emrini yerine getirmemizi engellemeye çalışır.
 2. Tıraş; İsmail misali başımı da kesmeye hazırım. Şimdilik bunun simgesi olarak saçlarımı kesiyorum.
 3. Nurdağı Hira mağarası; rotasını şaşırmış insanlık için çare aramak.
 4. Sevr mağarası; Mekke de olamadıysa Medine de İslami hayatı ikame etmek. Asla vazgeçmemek. Bu kutlu dava uğrunda gerektiğinde mal, can, vatan, aşiret kısaca her şeyi gerektiğinde feda etme.
 5. Medine hicret yurdu; gerçek ümmet şuuruna ermek için muhacir ve ensarı tüm yönleriyle tefekkür etme.
 6. Mescidi Nebi; İslam’ın ihyasında mescitlerin rolünü kavrama. İbadetgah, karargah, tekke, zaviye, düğün salonu, sevinç ve tasaların paylaşım meydanı vs….
 7. Resulullah (sav) ın Ravzasını ziyaret; O ve Ashabının (Radiyallahu anhum) bıraktıkları mukaddes emanete sahip çıkamamanın mahcubiyeti ve yıllardır ona olan hasretin kavurucu duygu fırtınalarıyla iç içe bir vuslat…
 8. Küba ilk mescid; ulaştığımız her yerde öncelikle İslam’ın şiarı olan mescit dikme. Ancak maddi yapısını tamamladığımız mescitleri İslam’ın öngördüğü şekilde kullanarak manen yıkmama. Zira mescitleri mescit yapan içinde yapılan taat ve ibadettir. Aksi halde beş yıldızlı köşkler, saraylar daha muhkem, daha görkemli…
 9. Uhud; cihadın ve Resulullah (sav) ın tek bir emrine muhalefetin ümmete ne kadar pahalıya patladığının resmi.
 10. Haremeyn’de atılan her bir adımda Resulullah (sav) ve ashabının (Radiyallahu anhum) bastığı izlere basmış olabilmeyi tefekkür.

Resulullah (sav) ın yürüdüğü yerde yürüme koştuğu yerde koşma, oturduğu yerde oturma, yattığı yerde yatma kısaca neyi nasıl yaptıysa aynısını taklid etmeye çalışma.

Allah (cc) ım ben Resulullah (sav) ve Ashabının yolunu takip etmenin provasını yaptım burada. Bundan sonraki hayatımda onların nurlu yolundan sapmayacağım şuurunu kavrama…

 1. Tam bir program ve disiplin içinde hareket etme pratiğini yaşama.

Bu, tüm ibadetlerde mevcut bir durum. Her ibadet belli zaman, mekân, farz, vacip, sünnet müfsit gibi erkân ve şartlarla kuşatılmıştır. Dolayısıyla tüm ibadetlerde, hayatımızın her safhasında da programlı ve disiplinli yaşamanın ders ve öğretileri vardır. Tabi bu dersleri iyi okuyabilirsek…

 1. Mezarlıkları ziyaret;

Resulullah (sav) ın 120 000 sahabesinden (Radiyallahu anhum) sadece 12 000 i buralarda medfun. % 10. Diğer % 90 nı sadece Allah (cc) ın dinini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için davet ve tebliğe/hayır yarışına devam etmişler. Hâlbuki onlar: “Elhamdulillah Arap yarımadasını tüm cahiliye kirlerinden temizledik, İslam devletini kurduk, bundan sonrasını torunlarımız düşünsün diyebilirlerdi. Ama öyle demediler. Birçoğu ilerlemiş yaşlarına rağmen hizmet yarışına devam ettiler, kıtalar fethettiler.

Anadolu da onlar zamanında fetholundu. Ebu Eyyub el Ensarî ve 5 sahabi daha İstanbul’da medfun, Diyarbakır da yalnız sur içinde 27 sahabe medfun, Ökkaşe bin Mihsan Gaziantepte, Sa’d bin ebi Vakkas Adıyaman da medfun… Ya da fetihlere geldikleri esnada ki konaklama makamları var…  Allah (cc) ın dini uğruna dünyanın dört bir yanına dağılan takriben 110 000 sahabeden mezarı belli olanlar birkaç yüz de değil. Ne gam… Onların Allah (cc) katındaki makamları ve mü’minlerin yüreğindeki tahtları belli… Allah (cc) tüm ibadetlerimizi adet değil ibadet olarak yapma ve gerçek kulluğun ruh ve şuuruna ermek nasip eylesin amin!.. Not: nasipse bu yıl haccedeceğiz okuyucu kardeşlerimden haccedeceklerle tanışmak isterim. Mekke’de hacı karşılama görevinde olacağız inşallah…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç