Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Hadisler Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler

Yerli oryantalistler de diyebileceğimiz, hadis düşmanlarının hadis ravileri, Ashabı Kiram (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn) ve hadislere saldırılar konusunda ne denli hadlerini aştıkları malumunuzdur. Kendileriyle iftihar ettiğim talebelerimden olan hafız Murat Padak hoca efendi, onların birçok iftira ve hezeyanlarına cevap olacak çok güzel bir yazı yazmış. Sözü uzatmadan, o satırlarla sizi baş başa bırakayım.

Hadis kitapları ve hadis sayıları 
Kütübü Tis’a (Dokuz hadis kitabı) 
Buhari 7031
Müslim 5367
Tirmizi 3924
Ebû Dâvud 4592
Nesai 5691
İbni Mace 4340
Muvatta 1823
Darimi 3406
Müsned 26985

Tüm hadislerin yaklaşık yüzde 96’sı bu eserlerde yer alır.

Twitter

Diğer bazı meşhur hadis eserleri

Sahihi İbni Hibban 7651
Sahihi İbni Huzeyme 2879
Müstedrek 8907
Beyhakî 20095

Toplam 102.691

Toplam sayı tekrar edilen hadis sayılarıyla birliktedir. Bu sayının içinde peygamber efendimizin sözleri de var. Bir sahabenin anısı da var. Bir olayın anlatılması da var. Yani tüm sayı, peygamber efendimizin sözleri değildir. Tekrarsız haliyle yaklaşık 28000 hadis kalmaktadır.

Tekrarsız haliyle 28000 civarında olan hadislerin içerisinden, sadece peygamber efendimize ait olan hadisleri esas alırsak, bu sayı 11.000 civarına düşmektedir. Bu 11.000 hadisin içinde Sahih, hasen ve zayıf hadisler de yer almaktadır. Sadece sahih olan hadisler esas alınınca 4400 civarında hadis kalmaktadır.

Hadis kitap sayısı arttıkça rakamlar değişir. Ama sonuç değişmez. Örneğin “Ameller niyetlere göredir” hadisi tüm hadis kaynaklarında 221 defa geçmektedir. Ama mana olarak tek bir hadistir.

Hadislerle dalga geçenlerin dediği gibi, bir milyon hadis yoktur. Zaten yüzde doksan altısı dokuz kitapta geçmektedir. Onun da toplam sayısı tüm tekrarlarıyla, zayıflarıyla ve peygamber efendimiz ile ilgili olmayan tüm rivayetlerle birlikte 60.000 civarındadır.

Not: Hadis eserlerinde geçen sayılar bazı âlimlere göre bir kaç rakam değişkenlik gösterebilir.

23 yıl peygamberlik yapan peygamber efendimizin, sahih ve hasen hadislerinin toplam 10.000 civarında olması normal değil midir? Nitekim bu hadislerin büyük kısmı namaz, oruç, zekât, abdest, ahlak ile ilgilidir.

Bir cümle dahi olsa ona hadis deniyor. Örneğin: “Kişi sevdiği ile beraberdir.” Bu hadis de sayılır. Bu yönüyle baktığımız zaman peygamber efendimizin tüm hadisleri yaklaşık 300 sayfalık bir kitap kadar yer tutar.

Hadislerle dalga geçenlerin on yılda 50 kitap yazması normal gelirken peygamber efendimizin tüm sözlerinin bir kitap kadar olması onlara garip gelmektedir. (Murat Padak Şanlıurfa DİB Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi)

Buna bir de sayın cumhurbaşkanımızın, Medeniyetler Şurasındaki nefis ifadelerinden bir paragraf ekleyelim.

“Türedi tipler sünneti ciddi manada tartışılır hale getirdiler”

“…Şu anda birçok insanlar çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler. Bu tartışmaların özellikle ülkemizde yapılması, bizler için ciddi manada bir üzüntü sebebidir. Şunu açık, net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ahkâm kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin ifsadı anlamınadır. Ve bu nesli ifsat etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzla siyasetin içerisine giremezler, girerlerse bedelini onlar da ağır öderler….” Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç