Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Hangi Gruplardan Uzak Durmalı 2

Önceki yazımızda PDY ihanet çetesi sebebiyle cemaatlere yüklenmenin yersizliğinden bahsetmiştik. Cemaatler toplumun çimentosu hükmünde olup önemlidirler. İhanet eden bir çete cemaat ismini kullandı diye tüm cemaatlerin hedefe konulması. İhanet çetesi kadar tehlikeli bir girişimdir. Dolayısıyla ihanet eden bir takım çetelerle mücadele ederken, toplumun manevi değerlerini ayakta tutan nice cemaatlere haksızlık etmemeliyiz. Bu kısa uyarıyı tekrar ettikten sonra, uzak durulması gereken gruplara maddeler halinde devam edelim.

 • Bunun neticesinde kısa zamanda büyütülen, zenginleşen, zenginlik kaynağında da kapalılık bulunan gruplar…
 • Yerli veya yabacı düşmanlar tarafından taltif edilen, itibar gören, örnek gösterilip öne çıkarılanlar…
 • Sahabeler, müçtehit imamlar, muhaddisler, selefi salihini tahkir edenler, her vesileyle ehlisünneti gözden düşürme çabasında olanlar…
 • Kur’an ve Sünneti, 14 asırlık ümmetin ilmi mirası ve asli kaynakları yerine kendi heva ve heveslerine göre yorumlayanlar…
 • Keramet bir yana Kur’an’la sabit net mucizeleri dahi inkâra kalkışanlar. Nitekim reformist, fikirde birbirinin zıddı olan Şia ve mutezile koalisyonunu başaran medyabazlar, bunu çekinmeden yapmaktadırlar. Bu konuda taklit ettikleri oryantalistlerden daha oryantal ve kıvrak durumdadırlar.
 • Müslümanlar arasındaki artılar yerine her vesileyle eksileri öne çıkaran, olur olmaz her halde ihtilafları kaşıyan, ihtilafları da iftirak dönüştürmek için çaba sarf edenler…
 • İslam’dan bi haber yığınları İslam’la buluşturup, eğitim ve terbiye etmek yerine, herhangi İslami bir gruba mensup olanların zihinlerini bulandırma çabasında olanlar.
 • Çekinmeden sahabe ve ehlisünneti tekfir eden… Resulullah (sav) eşleri annelerimiz hakkında ağza alınmayacak iftiralarda bulunan… 13 asırdır ümmetin altını oyan, gereğinden Yahudi, haçlı, dinli dinsiz her düşmanla ümmete karşı işbirliği içine giren Şia ve Şia’ya meyledenler…
 • Şahıs merkezli olanlar… Liderlerinin görüşlerini de bila kaydu şart kabul etmeyi şart göreneler…
 • İstişare ve çoğulculuğu kabul etmeyenler. Şura esası yerine, tek adamın görüş ve direktifleriyle hareket eden gruplar. Bir önceki yazımızda şuranın önemini vurgulamıştık. Oraya yeniden müracaat etmekte fayda var.
 • Liderini masum kabul edenler… Yaptığı her şeyi yanlış bile olsa doğruya tevil edenler… Şia 12 imamı masum ve peygamberlerin üstünde görür. Bizdeki nice tarikatımsı yapılar (paralel yapı vb. bunun açık örnekleridir.) teoride değil ama pratikte tam Şiiler gibi rehberlerini layus’el hatasız ve masum görürler. Her ne kadar bunu şiddetle reddetseler de gerçek budur.
 • Babadan oğula miras yoluyla geçen bir idaresi olanalar… Çünkü başkasına geçerse rant kapısı zarar görebilir.
 • Para ve gelirin de sadece hanedan kontrolünde olup hesap kitabı olmayanlar… Bu yapılar bir nevi geçim kapısına dönüşmüştür. Geçim ne ki, ciddi bir rant kapısı da diyebiliriz. Dolayısıyla rehber, hoca, mürşit veya idareci, bu gelirin hanedan kesilmemesi için, liyakattan ziyade, hanedandan birini veliaht seçmektedir.
 • Hanedan mensuplarını, liderin neslini kutsayanlar… Böylesi yapılar hanedan saltanatını devam ettirmek için doğal olarak hanedan mensuplarını ciddi manada reklam ederek kutsarlar. Özellikle veliaht için gereğinde kerametler ihdas ederler. Hanedan içinde fasık, facır ve fikren İslam’la alakası olmayanlar dahi bir şekilde tezkiye edilirler.
 • Mensuplarına gassal elinde meyyit misali olmayı telkin edenler… Rehber veya mürşidin hiçbir davranış veya talimatına “neden?” diye sormamanın gereğini vurgulayanlar.
 • Mensuplarına İslam’ın asli kaynaklarını okuma ve araştırmayı neredeyse yasak edeneler. Olsa olsa ciddi derecede sorunlu olan hikâye veya menkıbe kitaplarına ancak izin vereneler… Çünkü okuyup öğrenirlerse, yanlışları sorgulayabilirler. Bu ise saltanat ve hegemonyaya zarar verir.

Lider veya abilerini, mehdilik, Mesihlik, gavslık, kutupluk gibi vasıflarla süsleyenler… Büyük bir kısmına “Gavs”, “Kutup” veya “Kutbul ektab” ne demektir diye sorsan bilmezler. Açıklasan da akıllanıp yanlışlarından vaz geçmek yerine te’vil yoluna giderler. Devam edeceğiz inşallah. Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

Twitter

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç