Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Hangi Gruplardan Uzak Durmalı 3

Cemaat tartışmaları farklı bakış açılarıyla devam etmektedir. Kimisi var olan kötü örnekleri hepsine teşmil edip topuna karşı çıkmakta ve aleyhte propaganda yapmaktadır. Diğer bir kısmı ise bu toptancılara karşı etki tepki ile doğru yanlış hepsini savunmaktadırlar. Bu hamur çok su götürür. Doğru olan iyiyle kötüyü birbirinden ayırarak, iyilerin önünü açmak, kötülere ise engel olmaktır.

Tabi iyi ve kötünün ayırımı kim tarafından, hangi ölçülere göre yapılacak ası üzerinde durulması gereken budur. Konu islami cemaatlerse, islamın temel ilke ve prensipleri bellidir. Bu prensipler ölçüsünde görevlendirilecek bir yüksek istişare kurulu, bu surunu kökten çözebilir. Bu konuda da söylenecek çok şey var. Dolayısıyla biz bu yazımızla daha önce başladığımız konumuzu tamamlayalım. Nasip olursa diğer yönlere ayrıca girelim.

 • Bunun teyidi için de olur olmaz kerametler uyduranlar… Öyle ki keramet uydurmayı sevap sayacak haline gelenler. 15 yıllık sofilik hayatımda ve bu kısa ömrümde bunun çokça örneğine maalesef şahidim.
 • Kendilerine mensup olanların hesapsız cennete gireceklerini veya cennete girmek için kendi gruplarına intisabı şart görenler…
 • Sekerat anında rehberlerinin imanlarını koruyacağına inananlar… İmanı kurtarmanın sadece kendi efendi veya gruplarına mensubiyetle mümkün olabileceğine inananlar…
 • Rüya ve menkıbeleri ayet ve hadislerin önüne alanlar… Rehberlerinin Allah (cc) veya Resulullah(sav) ile görüşüp istişareyle hareket ettiğine inananlar…
 • Mürşitlerinin her zaman, her yerde kendileriyle beraber olduğuna ve kendilerini takip ettiğine inananlar… Bilindiği üzere her zaman her yerde hazır ve nazır olacak olan sadece Allah (cc) tır.
 • Menfaat birliktelikleri, kardeşlik, birlik ve beraberliğin önüne geçen yapılar.
 • Her hangi bir ırk, dil veya bölgeciliği öne çıkarıp diğerlerini hor hakir görenler…
 • Cemaat mensupları arasında; mal, makam, soy vb. değerlere dayandırılan kast sistemi misali bir sınıflaşmaya gidenler…
 • Dini kazanımları hanedan üyeleri vb. kimi şahsiyetler için siyasi, politik kazanımlara tahvil etmeye çalışan, bunun için politikacılarla iç içe giren yapılar…
 • Mahfil ve loca mantığıyla hareket eden, muamma derecesinde gizli kapaklı davrananlar…
 • İslam’ın kesin naslarıyla çelişen nice görüş ve davranışlarını tevillerle örtenler…
 • İslam düşmanlarıyla gizli aşikâr işbirliği içinde olan ve mensuplarına onların sevgisini aşılamaya çalışanlar…
 • Cemaat yapısını aile şirketine dönüştürürcesine ticari rantlara çevirenler…
 • Bu rantı genişletmek için, kendi müesseselerinin ürünlerini takdis edenler, başka grup veya şahıslarla ticareti adeta günah sayanlar… Örneğin grup veya rehberinin benzin istasyonu dışında bir yerden yakıt alırsa, bir kaza veya belaya uğrayacağına inan nice insanlar gördüm.
 • Giyim kuşam vb. sosyal hayatta tek tipçiliği özendirenler… Bu konuda da Resulullah(sav) ve ashabından (ra) ziyade kendi abisi veya rehberinin sünnetini! Örnek alanlar…
 • Sılayı rahm, komşuluk, akrabalık arkadaşlık vs. İslami bağları, kendi cemaatine mensupluk şartına bağlayanlar…
 • Mümkün olduğunca mensuplarını cahil bırakmaya çalışan gruplar. Çünkü mensuplar uygun İslami kaynaklardan gerçekleri öğrendikleri zaman yanlışları sorgulamaya başlayacaklardır. Dolayısıyla yanlış yapan bir yapıyla yola devam etmeyecekelerdir.
 • Düşünmeden doğrumu yanlış mı diye sorgulamadan, taklitçi ve körü körüne teslimiyetçi bireyler yetiştirenler. Sürü gibi güdülmeye, sığır gibi sağılmaya müheyya kuru kalabalıklar oluşturmaya çalışanlar…
 • Bu maddelere nicelerini daha eklemek mümkündür. Bu gibi sakıncaları bulunan grup, cemaat ve cemiyetlerden kesinlikle uzak durmak gereklidir. Cemaatsiz olmaz demiyoruz ancak Allah (cc) ın dinine gerçek manada hizmet edebilmek için de cemaat olmak gereklidir. Bu konuyu ayrı bir yazı konusu olarak işleriz inşallah. Öncelikle biz sakınılması gereken sıfatları bildiğimiz zaman geriye İslam’a ve ümmete faydalı olanlar kalır.
 • Hangi grup ve cemaatten olursa olsun tüm Müslümanları kardeş bilen… İttifak edilebilecek konularda yardımlaşan, ihtilaflı konularda ise birbirini mazur gören… İhtilaflı konular yerine ittifak edilen konuları öne çıkaran… Ümmetin genel maslahatını kendi grup, cemaat hatta şahsi maslahatının önünde gören… Rabbani, şümullü cihanşümul, şura esasına göre hareket eden, şurası da ehli hell vel akd ulemadan oluşan bir İslami oluşum, ümmet için can simidi gibi önemlidir.
 • Netice olarak asıl sorun, cemaatler değil yanlış yapan gruplardır. Kötüye tabi olmak yanlış ama iyiyi kötü göstermek daha da yanlıştır. Kaldı ki iyi bir alternatif oluşturmadığımız takdirde insanlar kötüyü arayıp bulacaklardır. Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

Twitter

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç