Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Harf Çimentodur

01.02.2015

Devasa binalar, gökdelenler vs. irili ufaklı yapıların duvarlarını, kolonlarını ve damlarını oluşturan malzemeleri ve kum taneciklerini bir arada tutan, çimentodur. Hakeza dünyanın yükünü taşıyan küçük büyük tüm köprüleri, kendilerinin grostonluk ağırlıklarıyla beraber ayakta tutan, yine çimentodur. Kısaca tüm fiziki yapıların ana bileşeni çimentodur.

Fiziki yapılarda çimentonun rolü neyse, manevi yapılar diyebileceğimiz herhangi bir din, inanç, fikir ve kültürün ana bileşeni de harflerdir dersek yanlış olmaz. Bu manevi yapıların kendileri olarak varlıklarını sürdürmeleri harflerle olduğu gibi, kaynaklarıyla bağlarını muhafaza etmeleri de yine harflerledir.

Çünkü bu yapılar kelam ile var olur ve varlıklarını sürdürürler. İfade ve ibareleri oluşturan kelam ise kelimelerden, kelimeler de harflerden oluşur. Nitekim Kur’an’ı Kerim, Resulullah (sav) ın davasını boşa çıkarmak için can atan müşriklere karşı harflerle meydan okumaktadır. Neredeyse tüm müfessirlerin ifade ettiği üzere, surelerin başında gelen mukataa harflerinin hikmeti budur.

Twitter  

Allah (cc) şöyle buyurur. “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır. (Bakara 2/23-24)

Allah (cc) mealen buyuruyor ki: “dil sizin diliniz, cümle, kelime ve hatta harfler aynı harfler. Sizin gereğinden fazla edebiyatçı ve şairleriniz de var. Haydi, ümmi olan bir insanın faraza derleme yoluyla da olsa bu Kur’an ı oluşturduğunu söylüyorsanız, buyurun siz de aynısını yapın.

Yegâne din olan İslam’ın mükemmel ve evrensel şeriatı olan ve son peygamber Muhammed (sav) e indirilen Kur’an, Arapçadır. Dolayısıyla Arapça harfleri kullanan her dil ve kültür, doğal olarak İslam ve Kur’an ile bağ kurmuş olacaktır. Tabii İslam’ın ikinci ana kaynağı olan Sünnet de Arapçadır. Bir dilin Arapça harfleri kullanması, İslam’ın temel esası olan Kur’an ve Sünnetle direk bağ kurmuş olacaktır. Tam aksine bu harfleri terk etmek ise, Kur’an ve sünnetle olan bağı koparmak demektir.

Şu halde harf devrimi yapanların asıl gayesi, halkların Kur’an ve sünnetle yani dinle yani İslam’la yani Allah (cc) ile bağlarını koparmaktır. Onlar bu cürümlerini farklı alayişlerle süsleyebilirler. Ama kimseyi değil sadece kendilerini kandırmış olurlar. Olan bitene baktığımız zaman onların maksatlarının Anadolu insanıyla tüm manevi değerler arasındaki bağları koparmayı hedefledikleri net anlaşılmaktadır.

Şimdi bu durum Türkçe için geçerli olduğu gibi, Kürtçe içinde geçerlidir. Asıl alfabesi Arapça harfler olan Kürtçede de hiç sezdirilmeden harf devrimi yapıldı ama pek farkında değiliz. Kürtçe bilen herkes çok iyi bilir ki Arapça harfler bu dile çok yatkındır. Kürtçede var olan nice harfler Arap elifbasında var ama Latin alfabesinde yoktur. Bu sebepledir ki Kürtçeyi zoraki Latin harfleriyle ifade etmeye çalışan çevrelerin her biri farklı ek işaretlerle meramlarını ifade etmeye çalışmaktadır.

Kürt halkının nesilleri Kürtçeyi Arap elifbasıyla öğrenirlerse, direk Kur’an ve sünnetle, İslam’la bağ kurmuş olacaklar. Bu da kültür emperyalistlerinin işini zorlaştıracaktır. O zaman Kürt halklarını evirip çeviremeyecek, onlar üzerinde hegemonya kurmaları, işgal ve sömürüleri zorlaşacaktır.

İnancı yıkılan bir millet yıkılmaya mahkûmdur. İnancı yıkmanın en kısa ve kolay yoluysa o milletin dinin kaynağıyla olan bağını koparmaktır. Bizler Kürt Türk Arap tüm halklar olarak var olmak ve varlığımız biz olarak devam ettirmek istiyorsak, Kur’an’la olan köprülerimizi atmak değil, onunla olan bağlarımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İşte bu bağı güçlendirmekte İslam elifbasını kullanmak önemlidir.

Şu halde bu konuda duyarlı olan tüm kurum, kuruluş, STK, yayın evi kısaca etkin ve yetkin olan herkesi, bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Tüm Kürtçe yazılı çalışmaların Kur’an elifbasıyla olması hayati önem arz etmektedir. Halkların İslami kültürlerinin devamı, onların İslam kaynakları olan Kur’an ve sünnetle bağlarının devam etmesiyle mümkündür. Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©