Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

İslam Adına İslam’la Savaş 2

25.03.2018

Bir önceki yazımızdan şu paragrafı yeniden hatırlayalım:

Resulullah (sav), herhangi bir yere ordu göndereceği zaman, komutanına şu tembihte bulunurdu: “Karşınıza çıkacak insanlara önce İslam’ı teklif edin, kabul ederlerse onlarla kardeş oldunuz demektir. İslam’ı kabul etmezlerse, cizye teklif edin. Bunu kabul ederlerse, dinlerinde serbest olacaklar, fakat vergi verecekler. Cizye vermeyi de kabul etmezlerse aranızda Allah hükmedinceye kadar savaşın” (Müslim, Cihad 3, 1731. h. ; Tirmizî, Siyer 48; Ebu Davud, Cihad 90 )

Yani Resulullah’ın (sav), Raşit halifelerinin ve daha sonraki tüm adil İslam hükümdarlarının öncelikli hedefi asla savaş değildi. Onların hedefi, süfli dünyalıklar ve fani dünya değildi. Onların gaye ve hedeflerini maddeyi ilah edinen batı da, onların piyonu olan bizim mahalleden zavallılar da anlayamazlar. Evet, onların hedefleri, tamamen ulvi değerler idi; 
-Allahın dinini daha geniş kitlelere ulaştırmak…
-Daha çok insanı şirkten, küfürden kurtarmak, tevhitle buluşturmak…

Twitter  

-Dünya ahiret zilletten izzete ve ebedi saadete kavuşturmak…
-Zulme uğrayan mazlumları, eman ve selamete kavuşturmak…
-Hakkı aziz kılmak…

-Batılı izale etmek vb. ulvi değerler…

Diyelim ki düşman hakka teslim olmadı ve savaşta ısrar etti. O zaman tabi ki savaştan başka bir seçenek kalmaz. Ancak savaşın da bir ahlakı var. Hele bu savaş Allah için ve Allah adına yapılan bir cihad ise, bu asla kirli savaşlarla ve terör eylemleriyle kıyaslanamaz ve karıştırılamaz.

Cihadın hedefi, İLAY-I KELAMULLAH / Allahın cc dinini yüceltmektir.
-İntikam duygularını tatmin etmek değildir.
-Her hangi bir kavme düşmanlık yapmak değildir.
-Ganimet devşirmek, mal talan etmek, enerji kaynaklarına konmak vb. rantlar devşirmek değildir.
-Torak genişletmek, başka insanları vatanlarından edip yerlerine konmak değildir.
-Taraflara silah satarak, savaş endüstrisinden milyar dolarlar devşirmek değildir.
-Kibirlenip başka ırktan olan milletlere soykırım uygulamak değildir.
-Mezhep, meşrep, grup veya fikir fanatikliğine kapılıp bizden! olmayanlara haddini bildirmek veya kendi ideolojimiz doğrultusunda hizaya getirmek değildir.

Peki, Deaş vb kimi örgütlerin İslam diyarını kardeş kavgalarıyla mezbahanelere çeviren bu davranışları neyin nesidir. Bunu neyle nasıl tarif edeceğiz. Asker sivil, genç ihtiyar, kadın çocuk, suçlu suçsuz ayırmadan hayvan keser gibi Müslüman kardeşlerine kıyan bu güruh bunu nasıl yapıyor. Hâlbuki Allah cc düşmanlarımıza karşı bile savaşta da barışta da adil davranmamızı emrediyor.

Müşriklere savaş ilanını takip eden ayette şöyle buyrulur: “Ancak kendileriyle ahit yapıp da, sonra ahde riayette kusur göstermeyen ve kimseye aleyhinizde arka çıkmayan müşrikler, bu hükümden hariçtir. Bunlara, ahitlerinin bitimine kadar ahidlerini yerine getirin. Şüphesiz Allah, müttakileri sever.” (Tevbe suresi, 4) “Onlar size karşı doğru oldukça (ahitlerini bozmadıkça) siz de onlara doğru harekette bulunun.” (Tevbe suresi, 7)”  Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide 5/8)

Peki ya şu hadisleri nereye koyalım, nasıl yorumlayalım. “Sizden biriniz, kardeşine (silâh ile) işaret etmesin! Zira o kişi, bilmez belki şeytan, onun elindekini süsler (ve onu fesat çıkartmaya sevk eder.) Bu, kendisine işaret edilen kişi, anne ve baba bir kardeşi olsa bile…” [ Sahih-i Müslim: 4642,]

Kim bir mü’mini korkutursa, onu kıyamet gününün korkunç manzaralarından emin kılmamak Allah’ın hakkıdır.” ( et-Tergib ve’t-Terhib, 3.484.) Başka bir hadiste ise “bir Müslüman’a korkutucu bir gözle bakmanın” bile yasaklandığı ifade edilir: “Her kim bir Müslüman’a haksız olarak korkutucu bir gözle bakarsa, kıyamet gününde Allah Teala da onu korkutur.” (a.g.e.)

Sesimiz ulaşır mı bilmem ama bu yanlışta ısrar edenlere Allahın cc sorduğu şu soruyla bitirelim. Onlar duymasa da indi ilahide nehyi münker olarak kayda geçer. “…İçinizde, aklı başında bir adam yok mu? (Hud 11/78) Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©