Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Kelime Katliamları Ve İsraf (Black Friday)

Bilindiği üzere bu laikçi sistemi kuranlar, İslami değerler ve mukaddesata dair her şeye karşı bir kin ve hınçları vardır. Her fırsatta bu değerlere karşı operasyon çekerler, algı operasyonlarıyla mukaddesatı kendilerince değersizleştirmek için çalışırlar. “Arapça kelimeleri lügatimizden ihraç etmeliyiz” cümlesindeki 5 kelimeden sadece son kelimenin Türkçe olduğunu unutarak, gülünç duruma düşmüşlerdir.

İslam adına ecdadın kanlarını sebil ettiği bu cennet vatanda, birileri, İslam’ı çağrıştıran tüm simgeleri yok etmeye çalışmışlardır. Bunun için değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez kanunlar çıkarmışlar. İşte onlardan bir madde: “Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. (Kanun No: 2590 Kabul Tarihi: 26/11/1934 Yayımlandığı R. Gazete Tarih: 29/11/1934 Sayı: 2867)

Dil kurumunun İslam kaynaklı kelime ve ıstılahları ortadan kaldırma çabaları ise, başka bir komedyadır. Örneğin otobüs için çok oturgaçlı götürgeç, yumurta için tavuksal fırlangaç gibi garip ifadeler bulmaya çalıştıkları rivayet edilir. İngilizce, Fransızca vs. batı kaynaklı kelimeler dilimizi istila ederken, laikçi çevreler sadece Arapça ve aslında İslam kaynaklı kelimelere savaş açtılar.

Twitter

Tabi kelime kıyımları resmi makamlarla kalmamıştır. Sinema, tiyatro, medya vs. sahalarda da İslam’a ait değere hep kin kusulmuştur. “İnek Şaban ve Ramazan” tiplemeleriyle yıllarca mukaddes aylarla dalga geçilmiştir. Son yıllarda mukaddes aylardan sona kalan üçüncüsüne de “Recep İvedik” tiplemesiyle ayar çekilmeye çalışılmıştır. Tüm bunlar tesadüf olmasa gerek. Bunun sonucu olarak nice aileler bu aylarda doğan çocuklarına bu ayların adını koymaktan çekinir olmuşlardır. Çünkü çocuklarıyla dalga geçilmesini istemiyorlar.

Diğer yanda FETÖ örgütü, “cemaat” ve “hizmet” gibi çok önemli iki kelimeye kıydılar. Küresel derin güçlerin piyonu bir haine de “Muhterem hoca efendi” ifadesini kullanmakla bu üç önemli kelimeyi adeta yasaklı hale getirdiler. “Hoşgörü” “Himmet” vb. ıstılahlar da bu çetenin istismar ettiği kelimelerdendir. Bu hain örgütün ihanetleri elbette sadece bu kelimelerle sınırlı değildir. Ancak konumuz, istismar edilen kimi kelimlerdir. Bir zamanlar bir holdingin “İhlas” ıstılahını istismar edip sonra da katletmesi de bu kabilden bir cinayettir.

İslami ve ıstılah ve kelimeleri katletmede en kadim ve en usta güruh Şia olsa gerektir. “Hizbullah” “Ayetullah” “Ruhullah” “Nasrullah” “Ehli Beyt” “Kebela” “Hüseyn (ra)” “İttihadı İslam” “Vahdetul Ummeh” “Cumhuriyi İslam” “Mehdi” “Masum” “İmamet” vs. Şia’nın çok usta olduğu konulardan biri de düşmana karşı çok güzel sloganlar geliştirip tepe tepe kullanması. İslam ümmetine karşı ise en gelişmiş silahlar ve en derin takiyyeler kullanmasıdır.

İslami ıstılah ve kelime katliamına katılan diğer bir grup da tüm versiyonlarıyla tekfirci gruplardır. “Selefiyye” “Selefilik” “Selefi salihin” “Hilafet” “Halife” “İslam Devleti” vb. nice kelimeler, muasır haricilik diyebileceğimiz “Vahhabilik” kaynaklı kimi gruplar tarafından kıyıma uğratılmıştır. Bu grupların katlettiği en önemli ıstılah ise, “Ehlisünnet” ifadesidir. Bu kelimeyi peynir ekmek gibi kullanan bu çevrelerin, asıl ehlisünnet grup ve mezheplerini tekfir etmeleri de bir başka cinayet ve garabettir.

Şimdi asıl üzerinde durmak istediğimiz konuya gelelim. Sona yıllarda kimi karanlık odaklar, yeni bazı kelimeler üretmeye başladılar. “Kara Cuma” “Efsane Cuma” “Muhteşem Cuma” özellikle Müslümanlar olarak haftalık mukaddes günümüz olan Cuma günü neden karartılmak isteniyor? Neden başka bir gün değil de Cuma gününe “kara” çekiliyor. Bunu kim neden yapıyor? Bunun üzerinde durulması gerekir.

Bu sadece bir isim karartması ve İslami değerlere karşı algı operasyonu da değil. İşin bir de tüketim çılgınlığı boyutu var. Paraya tapan batılıların, kitlelerin cebinden hiç fark ettirmeden para söğüşlemek için geliştirdikleri bu vb. oyunlara karşı uyanık olmamız gerekmektedir. Tabi işin bir başka yönü de Müslümanların Cuma namazından alıkoyma ve ibadetlerine kara çalma girişimleridir. Bu detaylara sonra devam edelim. Subhaneke… Bihamdike… Esteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç