Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Kelimetu Hakkin Uride Bihil Batıl

Bu başlığı, “batıla alet edilen hak söz” “batılı hak ambalajına sarmak” “Batılı hak gibi göstererek aldatmak” “hakk ile aldatmak” gibi manalarda anlaya biriz. Nitekim “mertlik bozulalı” nice böylesi aldatmalara şahit olmaktayız. Öyle ki “Allah cc ile aldatmak” “İslam ile aldatmak” “kuran ile aldatmak” Kuran islamı” vb. sloganları en çok kullananlar bile bizzat bu sloganlarla aldatmaktadırlar.

Bu sözler, Ali (ra) nin haricilere verdiği cevap olup tarihin birçok dönemi ve günümüzdeki harici mantıklı nice gruplara da tam uymaktadır. Sıffin savaşında savaşı kaybetme tehlikesi beliren hariciler, Mushafları havaya kaldırarak (bazı rivayetlere göre mızrakların ucuna takıp) “Allah’tan başka hüküm verecek yoktur/ Hüküm ancak Allah’ındır” ayetlerini slogan olarak haykırdıklarında, onlara bu tarihi cevabı vermiştir. “Kelimetu Hakkin Urîde Bihil Batıl” Son günlerde propaganda amaçlı yayınlanan kimi videoları da bu kabilden değerlendirmek lazım.

Harici mantığının en belirgin özelliği, kendinden başka her kesi kâfir, her düşünceyi küfür görmeleridir. Tabi bu durumda kendilerinden başka her kes mürted, ve katl edilmeleri vacip olmuş oluyor. Dolayısıyla başkalarını ibadet aşkıyla öldürmek onlar için en rahat iştir.

Twitter

Siz onlara şu ayetleri ve nice hadisleri okuyun. “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. (Nis 4/93) ““Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür.” (Maide 5/32) cevapları hazırdır. “biz müminleri değil, mürtedleri öldürüyoruz.

Haricîlik, İslâm’ın ilk asrında siyasî gayelerle ortaya çıkan, dinî ve siyasî konularda aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan bir fırkadır. Başlangıçta Hz. Ali ile birlikte hareket eden bu grup, Sıffin Savaşı sırasında Kur’ân’ın hakemliği iddiasını desteklemiş; ancak savaş sonrasında varılan, hakeme gitme kararına karşı çıkmış, neticede hakemleri ve bunu tasvip edenleri tekfir etmiştir.

Başlangıçta tamamen siyasî maksatlarla vuku bulan bu hareket, kısa bir zaman sonra kendisini haklı göstermek ve taraftar toplayabilmek için başta “Allah’tan başka hüküm verecek yoktur/ Hüküm Allah’ındır” (bkz. el-En’an 6/ 57; Yusuf 12/ 40, 67) mealindeki âyetleri sloganlaştırarak bunları kendi çıkarlarını destekleyen bir araç olarak kullanmıştır. Nitekim günümüzdeki harici mantıklı örgütlerinde, en çok başvurdukları yöntem, Allahın (cc) ayetlerini kendi şablonlarına alet etmeleridir.

Haricîler, var oldukları her dönemde marjinal bir hareket olmanın ötesine geçememekle birlikte, hemen her asırda farklı isim ve görüntülerle varlıklarını devam ettirebilmişlerdir. Günümüzde de farklı isim yahut görüntüler hâlinde ancak aynı zihniyetle hareket eden benzer marjinal yapılanmalar, pek çok İslâm ülkesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle “İslam’a karşı İslam” yöntemini keşfeden İslam düşmanları, tüm güçleriyle onları destekleyince günümüzde haricilik altın çağını yaşamaktadır. Son günlerde “tevhid-şirk” “mümin-kâfir” ayırımını öne çıkararak, nice saf Müslümanları aldatmayı başarmaktadırlar.

Hz. Ali’den ayrılan bu grup, Müslümanlar arasında terör estirmeye, kendileri gibi düşünmeyenleri öldürmeye başladılar. Hz. Ali, Haricîlerin bu tutumunu çok tehlikeli bulduğundan Muaviye (ra) ile mücadeleye devam etmeden önce, Haricî probleminin çözülmesini zorunlu görmüş ve bu doğrultuda Nehrevan ve Nuhayle savaşlarıyla onlara çok ağır bir darbe indirmiştir. Ancak savaştan kurtulan bazı Haricîler, Hz. Ali’ye (ra) suikast düzenleyip onu şehit etmiştir (21 Ramazan 40/ 28 Ocak 661). Böylece Haricîler, başlangıçta lider olarak seçtikleri, uğrunda canlarını verdikleri halifeyi, kendi düşüncelerine ve şablonlarına uymadığı gerekçesiyle önce tekfir etmişler, sonra da şehit etmişlerdir. 

Sonuç olarak Kediciklerin sevgilisi bile ayetleri hadisleri kendi şehvetine meze yapıyor… Erol İskender Evrenes oğlu vb nice münafıklar Kur’an ile aldatmayı boca yapıyorlarsa, durup iyi düşünmek lazım. Aklıselim mümin için Ümmetin on dört asırlık ilmi mirası ve ifrat ve tefrite sapmayan ehli Sünnet uleması, yol gösterici olmalıdır. Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç