Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Kur’an’ı Nasıl Anlamalıyız?

Öncelikle şunu bilelim ki Kur’an’ı Kerim ilahi bir anayasadır. Matematik, fen, coğrafya kitapları gibi sıradan bir kitap değildir. Kur’an, ilahi bir anayasadır. Kur’an’ın her ayeti insanlar için bir yasa hükmündedir. Dolayısıyla Kur’an’a bakış açımızda sorun varsa öncelikle onu düzeltmeliyiz.

Allah (cc) kâmil olduğu için, anayasası olan Kur’an da kâmildir. İnsan noksan olduğu için, tüm beşeri anayasalar da noksandır. Bilindiği gibi eser müessirini yansıtır. Allah (cc) kâmil ve mükemmeldir. Allah (cc) ilmi, iradesi, kudreti vs. kemal sıfatlarıyla gücü sonsuz, ezeli ve ebedidir. Ama insanların tümü, her şeyleriyle kasır, noksan ve sınırlıdır. Bu sebepledir ki insanlı ilahi anayasaya sırtını döneli, iki yakası bir araya gelmemektedir. O badireden diğerine, o beladan bu belaya, o uçurumdan diğerine yuvarlanıp durmaktadır.

Kur’an’ı Kerim evrenseldir. Kur’an bana, sana, ona, hepimize, tüm insanlığa inmiştir. İndiği günden kıyamete kadarki tüm insanlar için bir anayasa hükmündedir. Ne belli bir zamana ve mekâna, ne de belli bir ırka, bölgeye has değildir. Kur’an, kıyamete kadar tüm insanlığı muhatap alan ilahi bir kitaptır.

Twitter

Kur’an pusulamızdır. Onsuz yönümüzü tayin edemez, gidilmesi gereken adrese ulaşamayız. Adres dünyada huzur, güven ve izzet, ahiretteyse ebedi saadettir. “Size öyle bir kitap indirdik ki, izzet ve şerefiniz ondadır. Akıl erdiremiyor musunuz?” (Enbiya,10) Bugün insanlık okyanusta yönünü kaybetmiş gemi misali şaşkın haldeyse bunun sebebi,Kur’an’a sırtını dönmesidir. Yeniden huzur, güven ve saadeti bulmak için Kur’an’a dönmek zorundadır. Başka türlü huzuru bulması mümkün değildir.

Kur’an ışığımızdır. Onsuz önümüzü göremez, uçurumdan uçuruma yuvarlanırız. Bi’set öncesi ve sonrasını bir düşünelim. Vahiyden önceki cahiliye döneminde insanlık ne haldeydi. Vahyin ışığıyla nurlandıktan sonra nasıl oldu. Bu, aklıselim her insanın üzerinde durması gereken bir hakikattir. Son bir asırdan fazladır, insanlığın yönünü ilahi şeriat olan Kur’an’dan değişik beşeri sistemlere çevirenler, insanlığa en büyük kötülüğü yapmışlardır. Kur’an’a sırtını döneli insanlık, o badireden bu badireye yuvarlanıp durmaktadırlar.

Kur’an kullanılma kılavuzumuzdur. Onsuz insanın yaratıcısının emirleri doğrultusunda işlemesi mümkün değildir. Nasıl ki her marka cihazın kendisine ait bir kullanma kılavuzu vardır. A cihazını B cihazının kılavuzuyla çalıştıramazsınız. Aynen öylede Allah (cc) ın eşrefi mahlûkat olarak yarattığı “insan” ancak yaratıcının onun için vahyettiği Kur’an kılavuzuyla işleyebilir. Huzur ve sükûnu yakalayabilir.

Kur’an tüm sıkıntılarımızın tek reçetesidir. Ancak reçetenin ilacını almadan iyileşemeyiz. Ağır bir hastalığınız için doktorun yazdığı reçeteyi, sabah akşam okumakla, süslü bir çerçeveyle çerçeveletip asmakla, muska yapıp boynunuza asmakla iyileşmezsiniz. Veya reçetenin mürekkebini bir bardak suya yıkayıp içmekle de şifa bulmazsınız. Ancak reçetedeki ilaçları uygun bir eczaneden alıp, yine reçetedeki talimata uygun bir şekilde kullanmakla, Allah (cc) takdir ederse şifa bulursunuz. İşte insanlığın maddi manevi tüm hastalık ve sorunlarının tek çaresi, ilahi reçete olan Kur’an’dır. Doktorun reçetesinin fiziki hastalıklarımıza şifa olması muhtemeldir. Ama Kur’an insanlığın sorunlarına çare olması kesindir. 14 asırlık İslam tarihi bunun net şahididir.

Kur’an ilahi bir mektuptur ki dünyada huzur ve güven, ahirette ebedi saadet müjdelemektedir. Bize önemli bir makam veya kişiden bir mektup gelse, acilen açıp ne yazdığına bakıveririz. Ola ki bize bir iş, para veya önemli bir hediye müjdesi verebilir. İşte Kur’an hiçbir beşeri makamla kıyası mümkün olmayan, arşı aladan bize gönderilmiş ilahi bir mektuptur. Ve onun taşıdığı müjdeler de dünya ve içindekilerle kıyası mümkün olmayan değerdedir. Evet, Kur’an bize dünya da huzur, güven ve izzet, ahiretteyse ebedi saadet olan cenneti müjdelemektedir.Kur’an hayat kaynağımızdır. Akvaryumdaki suya oksijen gönderen makine misali… Sudaki balıklar nasıl ki oksijensiz yaşayamazlar. Biz de Kur‘ansız yaşayamayız. Helali haramı, iyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi, hakkı batılı ancak Kur’an ve onun tefsiri olan sünnet ile öğrenebilir ve böylece insanca ve İslam’ca yaşayabiliriz. Bu gün insanlığın nasıl bir keşmekeş içinde debelendiğini ibret ve endişeyle hep beraber yaşayarak görüyoruz.

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç