Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Kategori: Makaleler

YouTube  
Hz. Osman (ra), Hicri yirmi yedinci yılda Mısır Valisi Amr b. el-As’ı azlederek yerine Abdullah...
22.02.2021
0
Bu arada Bizans’la yapılan mücadele devam etmekteydi. Muaviye, (ra) Antalya ve Tarsus taraflarına akınlar düzenliyordu....
19.02.2021
0
Sa’d b. Ebi Vakkas, Beyt-ül Mal’den borç olarak aldığı parayı geri ödemekte sıkışınca, Osman (ra),...
15.02.2021
0
Mısırlılarca sevilen bir kimse olan Amr b. el-As’ın Mısır valiliğinden alınması ve yerine, Abdullah b....
12.02.2021
0
Osman (ra) devlet idaresini devraldığı zaman İslam fetihleri hızlı bir şekilde devam ediyordu. Hz. Ömer...
08.02.2021
0
Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf (ra), Hz. Ali’yi (ra) çağırarak ona; Allah’ın Kitabı, Resulünün Sünneti...
05.02.2021
0
Halifeliği  Hz. Ömer (ra), yaralanınca, hilâfete geçecek kimsenin tayin edilmesi için altı kişiden oluşan bir...
01.02.2021
0
Hz. Osman (ra), Veda Haccı esnasında da Resulullah’ın (sav) yanındaydı. Resulullah (sav) Müslümanları ilgilendiren birçok...
29.01.2021
0
Hz. Osman (ra) Medine dönemi boyunca, sürekli Resulullah (sav) ile birlikte olmaya gayret gösterdi. Ashabın...
25.01.2021
0
Bey’at-ur Rıdvan adıyla tarihe geçen bu bey’atleşmede Resulullah (s.a.s) sol elini sağ elinin üzerine koyarak,...
22.01.2021
0
Resulullah (sav), Hz. Osman’a söyle dedi: “Git ve Kureyş ‘e haber ver ki, biz buraya...
19.01.2021
0
Resulullah (sav), bu iş için Hz. Ömer’i (ra) görevlendirmek istemiş, ancak Ömer (ra) bir takım...
15.01.2021
0
Hz. Osman’ın (ra) Habeşistan’a hicreti esnasında Hz. Rukayye ‘den doğan Abdullah adındaki oğlu, Medine’ye hicretin...
11.01.2021
0
Rukayye’nin vefat edişinden sonra Resulullah (sav), Hz. Osman’ı diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Hicretin...
08.01.2021
0
Hz. Osman (ra), hanımı Rukayye (ra) ağır hasta olduğu için, Resulullah (sav)’in izniyle Bedir savaşından...
04.01.2021
0
Bize asıl kalacak olan; yığdığımız para ve servetler değil, sağlam bir imandan sonra, salih ameller...
28.12.2020
0
Hz. Osman (ra), ikinci olarak hicret ettiği Habeşistan’da bir müddet kaldıktan sonra Mekke’ye geri döndü....
25.12.2020
0
Mekkelilerin iman ettiklerine dair yanlış bir haberin Habeşistan’a ulaşmasıyla birlikte muhacirlerden bir bölümü Mekke’ye geri...
21.12.2020
1

Muhammed Özkılınç ©