Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Mardinden Selam

10.05.2014

9-10 Mayıs tarihlerinde Mardin Artuklu üniversitesindeydik. İstanbul Sarıgazi de bulunan Yunus Emre Camii Derneği (YECDER) nin tertiplediği, 5. ulusal din görevlileri sempozyumuna katıldık. Âcizane benim sunumum, “toplum barışında medresenin gücü” başlığını taşıyordu. Tüm katılımcıların sunumlarının özeti bir kitapçık halinde basılmış olarak, katılımcılara hediye edildi.

Başta YECDER ve Artuklu Üniversitesi olmak üzere emeği geçen her kesi canu gönülden tebrik ediyorum. Gayet nezih bir organizasyon olmuş. Böylesi hayırlı, sosyal hizmetlere her zaman ihtiyaç var… Sözü uzatmadan aldığım kısa notları, sıcağı sıcağına paylaşayım.

Neden medreseler gücünü daha net icra edemedi/edemiyor.

Twitter  
 • İlim açısından gayet çorak geçen yıllar.
 • Fiziki açıdan gayet olumsuz şartlar, ortamlar.
 • Ulemanın kendi aralarında güç birliği etmeleri yerine, her vesileyle tefrikaya ram olmaları.
 • Fırsatları değerlendirecek ufku yakalayamamaları.
 • Kendi içlerinden ümmete rehberlik yapacak rabbani liderler çıkaramamaları.
 • Meşayih ve ulemanın halkın teveccühünü ümmetin dertlerine çare olacak çözümlere kanalize etmemeleri veya edememeleri.

Sempozyumdan Harmanlama notlar.

 • Mescidleri maddeden yaparken manen yıkmak cinayettir.
 • Mescidi Kuba (takva mescidi) mescidi dırar (nifak mescidi)
 • Cami adı üstünde birleştirendir, dırar ise tefrika ve bölmeyi hedeflemesiyle caminin ruhuna terstir.
 • Mescitlerin Kuba mescidleri işlevini görebilmesi için, takva üzere bina edilmeleri önemlidir.
 • Dırar girişimlerine müdahale edilerek işlevlerine son verilmesi.
 • Münafık olan babasına bizzat kıyabilecek kadar sadık bireylerin varlığı nifakı engellemenin önemli bir etkenidir.
 • Münafıklar, sinsi plan ve komplolarını, sureti haktan görünerek gizlerler.
 • Din hizmetlerinin karşılıksız olması nübüvvet mesleğinin gereğidir.
 • Din hizmeti ihtişamı değil, hasbiliği oranınca etki eder ve bereketlenir.
 • Din hizmetlerinde güvenin önemi. Güven bunalımı, asrımızın en önemli sorunlarındandır.
 • Lisanı hal, lisanı kalden çok daha önemli ve önceliklidir.
 • Yakın zamana kadar Kur’an öğreniminin dahi neredeyse yasak olmasını mukabil, bu gün yaşanan sevindirici gelişmeler fırsat bilinerek azami derece değerlendirilmelidir.
 • Diyanetin üst üste yaptığı olumlu ataklar, yeterli olmasa da çok sevindirici gelişmelerdir.
 • Camileri fiziki yönüyle muhkem şekilde bina ederken, manevi açıdan adeta yıkarcasına hizmet açısından içini boşaltmak, büyük bir ihmal ve ciddi bir çelişkidir.
 • Hizmette doğu batı ayırımı, ciddi bir handikap olup izalesi gerekir.
 • Camilere başlayan rağbeti fırsat bilerek taze dimağlara şefkat ve sevgiyle İslam’ın verilmesi önemlidir.
 • Dünden bu güne medya, edebiyat, sanat vs. sahalarda İslam’a ve din adamına gizli açık çirkin saldırılar yapılmıştır ve halen yapılmaktadır.
 • İmamlıktan farklı kurumlara kayışlar, İslam’a daha iyi hizmet saikine dayanmıyorsa çok yazık.
 • Diyanet uzun yıllar kendisini mezhepler üstü tanımlamasına rağmen, genelde Hanefilik taassubundan geri kalmamıştır.
 • Hâlbuki başta doğu ve güneydoğu olmak üzere Anadolu’da Şafii mezhebi müntesipleri hiç de az değildir.
 • Hanefi mezhebiyle ilgili ilgili ilmihale “İslam ilmihali” Şafii mezhebinkineyse “Şafii ilmihali” ismi verilmesi manidardır.
 • Molla alımı çok isabetli bir girişim olmakla beraber devamı da gerekmektedir.
 • Toplumsal barışı katkısı itibariyle, Kürt sorununda din görevlilerinin etkisi ve ulemanın gücü tartışılmazdır.
 • Kürt sorunu çok yönlü bir sorun olup, fıtrat, hak, adalet, özgürlükle ilgisi tabiidir.
 • Barış sürecinin getirdiği sevindirici gelişmeler, hep beraber koruyup gözetlenmelidir.
 • Her sahada Kürtçeye karşı oluşan ön yargının tamamen kırılması barış surecini çok daha bereketlendirecektir. Devam edeceğiz inşallah. Selam ve dua ile…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©