Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Medrese Alimleri Genel Kurulu

Medrese âlimleri genel kurulu 28.12.2013 tarihinde Batmanda toplandı. Toplantıya yeni şafak gazetesinden Yusuf kaplan bey de nefis bir sunumla katıldı. İnşallah bir sonraki yazımda o sunumdan notları da paylaşacağım.

Zor kış şartları nedeniyle katılımda fireler olsa da doğu ve güneydoğunun hemen her ilinden 250 civarında âlim hazır bulundu. Değişik âlimlerin sunumlar yaptığı toplantının hemen girişinde, bu oluşum hakkında olası şüphelere cevap verildi. Hemen sonrasında şu an ülkemizde oluşturulmaya çalışılan kargaşanın dış kaynaklı olduğu, içeriden de birilerinin bu operasyona taşeronluk yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı. İşte toplantıdan kısa notlar.

  • Bu oluşum; Nurşin, Ohin, Zokayd, Havel vb. bir çok ilim menba-ı’na dayanmaktadır. Konya’dan Van’a kadar doğu ve güneydoğu bölgesinde hemen her illerimizden değerli âlimlerin katılımıyla oluşmuş ve gelişerek yoluna devam etmektedir. Dolayısıyla bu oluşumdan şüphe etmek yersizdir.
  • Birliğimiz tüm siyasi görüş ve düşüncelerin üzerindedir. Herhangi bir siyasi oluşuma angaje olmak gibi bir düşüncemiz de olamaz. Ancak memleketimizde son günlerde yapılan operasyonların, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasını engellemeye yönelik dış kaynaklı ve içeriden destekli bir komplo olduğunu da göz ardı edemeyiz. Milli iradeye yönelik her tür kalkışmayı kınadığımızı ve telin ettiğimizi ifade ediyoruz.
  • İslam dünyasında akıllar sekülerleşmiştir. Ümmetin geleceğine yönelik programlar geliştirecek, ümmetin sorunlarını çözecek ufuk ve hedefleri körelmiştir.
  • Şu an medreselere devam eden talebelerin hedefleri nelerdir. Geleceğe nasıl bakıyorlar. Özellikle ümmetin geleceğine yönelik bir ufukları var mıdır? Üzülerek ifade etmeliyiz ki bu sorunu kısmen aşan medreselerimizin sayısı azdır. İnşallah bu toplantılardan çıkan ortak akılla bu vb. birçok soruna çözüm üretilecektir.
  • İmamı Gazali, İmamı Rabbani İbni Rüşt vb. âlim ve mütefekkirler neden yetişmiyor? Bilindiği üzere Osmanlının çöküşünden sonra medreseler yok edilmeye çalışılmış, bin bir zorlukla varlığını sürdürenlerin de programı kuşa benzetilmiştir. İnşallah bu girişimler sadece ülkemiz insanı değil, ümmet hatta insanlığın sorunlarına çare üretecek mezkûr âlimler misali ulema ve mütefekkirlerin yetişmesine vesile olunacaktır.
  • İslami ilimlere zekâ yatırımını sağlama. Uzun yıllardır medreselere zekâ yatırımı ihmal edilmiştir. Aileler zeki ve kabiliyetli çocuklarını üniversitelere gönderirken, medreselerin payına genelde normalin altı zekâdaki çocuklar kalmaktadır. Tabi bunun farkında olan aileler de var olup en seçme çocuklarını medreselere gönderiyorlar. Ancak bu oran çok düşüktür.
  • Yakın geçmişe kadar, medreselerde çok ileri düzeyde fenni ilimler de okutulan medreseler, zaman içinde sadece gramere yoğunlaşan tek kanatlı değil kanatsız kuşa dönüşmüştür. Son yıllarda fıkıh ve usulü, hadis ve usulü, Kur’an ve ilimleri konusunda müspet gelişmeler olmakla beraber, bu konuda henüz yolun başında gibiyiz.
  • Bu medreseler, “Darul Erkam’ın” Medine “Suffe medresesinin” ehli sünnet vel cemaat ilim geleneğinin devamıdırlar. Dolayısıyla bu medreseler desteklenmeli, programındaki eksikler giderilmeli ve daha aktif hale getirilmelidir.
  • Medreselerimiz, zaman içinde bilim ve Kevni ilimlerden öylesine uzaklaşmış ki fenni ilimlerle uğraşan okullara gidenlerin akidelerini sorgular oldular. Hâlbuki Kur’an ve sünneti incelediğimizde dini ve fenni tüm ilimlere dikkat çekildiğini net olarak görürüz. Astronomi, jeoloji, zooloji, botanik vs. tüm ilimler…
  • Günlük hayatımızda birçok yeniliklere gittiğimiz gibi, medreselerimizde de gerekli yeniliklere gitmeliyiz. Şu an doğal olarak insanlar deveyle, merkeple değil otomobille, uçakla seyahat ediyorlar. Bilgisayarlar ve her tür ileri teknolojiden istifade ediyorlar. Dolayısıyla medreselerde de programın asıl aslına bağlı kalınarak gerekli yenilikler yapılmalıdır.

Medreselerin en önemli sorunlarından biri dağınıklıktır. Bu oluşum dağınıklığın giderilmesinde de önemli rol oynayacaktır. Devam edeceğiz inşallah. Sübhaneke… Bihamdike… Vesteğfiruke…

Twitter

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç