Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Medrese Alimleri Vakfı MEDAV

Medrese Alimleri Vakfı MEDAV

Bu cumartesi (7.12.2013) gazetemiz yazarlarından Mehmet Alkış beyle beraber MEDAV ın yüksek istişare kurulunda bulunduk. Bu toplantının, bir zamandır barış çabalarına katkı sunan ve özellikle son günlerde barışın başkenti olma yolunda büyük adımlara şahitlik eden Diyarbekir’de olması ayrıca manidar. Ev sahibi değerli ilim adamı Muhammed Tayyib Elçi hoca efendinin başkanlığındaki “ilim eğitim Kültür ve Dayanışma vakfıydı.

Şarkın yüzlerce ulemasını bir araya getiren bu çalışmanın sadece medreselere ve doğuya değil, tüm Türkiye’ye hatta ümmete vereceği çok şeyler var… Daha önce altı genel toplantı yapmış olan âlimler birliğinin bu ay sonunda yedinci toplantısını, yine barışın önemli sacayaklarından biri olan Batmanda yapacak. Şuranın fahri başkanlığını yapan, Prof. Dr. M. Halil Çiçek hoca efendi, giriş konuşmasında medrese âlimleri birliğinin oluşum gayesi ve hedeflerini özetledi. Önemine binaen giriş konuşmasının bir kısmını paylaşmakta fayda var…

“Medrese mensuplarının çok yönlü imkânları olan sivil yapılanmadan behemehâl istifade etmeleri gerekir. Bu amaçla genç medrese mensupları sivil bir kuruluş çatısı altında toplanma hususunda bu güne kadar gerçekleşen beş toplantıyla bu yöndeki kararlılıklarını ve güçlü iradelerini ortaya koymuş durumdadırlar. Güçlü bir irade ile ortaya çıkacak bir vakfın hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde çok büyük hedefleri gerçekleştirebilme şansı oldukça yüksektir. Vakfımızın makro ve mikro düzeyde, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini şöyle özetlememiz mümkündür:

Twitter
  • Öncelikli hedefimiz medrese müderris ve âlimleri arasında hatta şartlar el verdiğinde tüm medrese mensupları arasında bir vahdet sağlamak, aralarında tesanüt ve tekafülü pekiştirmek, hocaların birbirleriyle ittifak edemeyecekleri yönündeki yanlış algıyı bertaraf etmek.
  • Dünya genelinde ve Türkiye özelinde kısmen yaralanmış olan İslam’ın imajını düzeltmek için saygın âlimlerden bir davet heyetini oluşturmak ve bölgenin ve toplumun tüm katmanlarına İslami daveti ulaştırmak için gerekli stratejileri geliştirmek.
  • İslami cemaatlerden hiç kimseye düşmanlık etmeden herkese eşit mesafede olmak, bu meyanda var olan cemaatlerin asgari müştereklerde birlikteliklerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak ve gerekli çalışmaları biran evvel başlatmak.
  • Kişi veya kişilerin İslam adına deklare ettikleri hatalı beyanların, hatalı eylem ve söylemlerin yanlışlığı hususunda kamuoyunu aydınlatmak ve gerekirse düzeltmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
  • Maddî sıkıntı çeken medreselere maddi katkı sağlamak… Medrese öğrencilerinden başarılı olanları ödüllendirmek ve vakfın imkânları doğrultusunda bu tür öğrencilere maddi destek vermek.
  • Ders verebilir konumda olup imkân bulamayan medrese mezunlarına ders verme imkanını vermek, Gerekirse bu tür müderrisler için bir havuz oluşturmak.
  • Bir üst ihtisas birimini kurarak medrese mezunlarından başarılı olanların değişik ilim dallarında ihtisaslarını sağlamak için kabiliyet ve ilgileri doğrultusunda ihtisas alanlarına yönlendirmek. Uzun vadedeyse böylesi öğrencileri mütehassıs alimler olarak yetiştirecek bir ihtisas medresesi yapmak.
  • Yine uzun vadede Diyarbekir gibi merkezî bir şehirde, Bir İslami İlimler Üniversitesi kurmak
  • Vakıf bünyesinde, insanlardan gelen dinî sorulara sahih bir şekilde cevap verebilecek bir fetva birimini oluşturarak toplumun bu yöndeki talebini güçlü bir şekilde karşılamak.
  • İrşat, davet ve İslami bilgiyi ülke ve bölge sathında yaymak için sosyal medyadan yoğun bir şekilde istifade etmek. İmkânlar el verdiğindeyse, yazılı, sesli ve görsel medya organları oluşturarak, medreselerin toplumu aydınlatma işlevini daha da bereketlendirmek.

Sekülerizmin, Müslüman toplumların derinine nüfuz ettiği çağdaş dönemde sahih ve bütüncül İslami akidenin kalplere yerleşmesi ve vahiy kültürünün toplum sathına yayılması için gerekli stratejileri belirleyip hayata geçirmek. Devam edeceğiz inşallah.

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç