Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Oy Kullanmak Caiz (mi?) 5

12.02.2014

Hilfu-l Fudul / Erdemliler Sözleşmesi

“Erdemliler veya Eşrafın Sözleşmesi” manasındaki bu anlaşma Resulullah’ın (s.a.v.) bi’setinden 25 yıl önce henüz 15 yaşlarında bir delikanlı olduğu zamanlarda gerçekleşmiştir. Konumuzla alakalı olmasa da bu yaşında böyle büyük bir toplantıya çağrılması, Resulullah’ın (s.a.v.) taşıdığı cevherin ve şahsiyetindeki yüceliğin anlaşılması açısından önemlidir.

Malum bu olay bi’setten önce gerçekleşmiş olduğundan fıkhi delil yönüyle herhangi bir değer taşımaması gerekirdi. Ancak, bu olayı değerli kılan, Resulullah’ın (sav) bi’setten sonra bu olayla ilgili şu çarpıcı hadis-i şerifidir: “Şüphesiz ben Abdullah bin Cüda’nın evinde bir sözleşmeye katıldım ki, ona mukabil kırmızı develerimin olmasını tercih etmem (yani sözleşmeyi nice değerlere tercih ederim.) Eğer İslam’da da onun gibisine çağrılsam katılırım.

Twitter  

Siyerlerde kıssanın özeti şöyle geçer;

               Hilful Fudul cahiliyyede yapılan en ciddi ve Arapların da en çok değer verdiği bir sözleşmedir. Yemendeki Zubeyd kabilesinden bir adam satmak için Mekke’ye mal getirdi. Bu malı As bin Vail Es -Sehmi aldı ve parasını vermeyi reddetti. Adam halifi (sözleşmelileri) olan Abdu-d Dar, Mahzum, Cumeh, Sehm ve Adiy bin Ka’b dan yardım istediyse de onlar reddedip onu kovdular. Bunun üzerine adam Ebu Kubeys tepesine çıkıp Ka’be’nin avlusunda toplanmış bulunan Kureyş’ten yardım etmeleri ve hakkını almaları için yardım çağrısında bulundu.

Resulullah’ın (s.a.v.) amcası Zübeyr bin Abdulmüttalip bu çağrı üzerine harekete geçip, Haşim, Zühre, Teym, ve Murre oğullarını Abdullah bin Cüda’nın evinde topladı. Abdullah bin Cüda’nın ziyafetinden sonra hep beraber haram aylardan olan zilkade ayında tarihi bir anlaşma yaptılar. Allah (c.c.) adına yemin ederek kim olursa olsun, mazlumun yanında zalimin karşısında olma ve hakkı yenilenin hakkını geri alıncaya kadar beraberce mücadele etmeye söz verdiler. (Es Siretun Nebeviye C. 1.S. 213 Muhammet Ebu Şehbe, El Kamilu Fit Tarih C.1. S. 570)

Kıssadan dersler

  • Abdullah bin Cüda’nın evi genelde “Daru-n Nedve” (müşriklerin toplantı meclisi) olarak kullanılan evdi. Gerçi o günün şartlarına bakarsak mekân çok önemli değildir. Zira aynı Nedve heyeti eşraftan herhangi birinin evinde de toplanabiliyordu. Erdemliler sözleşmesine katılanlar da genelde Daru-n Nedve üyelerinden oluşuyordu. Onların Darun Nedve olarak yürüttükleri şirk sistemi devam ederken Resulullah (s.a.v.)  ise hayırlı bir işle ilgili olarak onların sisteminin batıl tarafını kabul etmeksizin, mazlumların haklarının korunması maslahatına binaen hayırlı bir iş için Daru-n Nedve’ ye iştirak ediyordu. Çünkü o an mazlumların haklarını koruyabilecek başka bir alternatif yoktu.
  • Kaldı ki Resulullah’ın (s.a.v.) hadis-i şerifinde ki “Eğer İslam’da da onun gibi bir sözleşmeye çağrılırsam katılırdım.” ifadesinden anlaşılan odur ki; Hakların tahkiki ve batılın iptalinde, İslam bir alternatif haline gelip devleti oluşmuş olsa bile, mazlumların haklarının korunmasında gerekirse müşriklerle işbirliği yapabileceğinin açık işareti vardır. Tabi ki bu, onların diğer batıl uygulamalarına bulaşmaksızın, hak ölçüleri dâhilinde, mazlum ve haklıların maslahatı için yapılacak anlaşmadır. Medine vesikası ve Hudeybiye anlaşmaları da aynı maslahata binaendir. Şu an, dünyada savaşların durması, açların doyurulması, mazlumların korunması, zalimlere karşı beraberce tavır konması vb. genelde insanlığın özelde İslam ümmetinin maslahatı için, idaresi şirk olan herhangi bir devletle işbirliği yapmak da bu kabilindendir.
  • Bu kıssada dikkatimizi çeken diğer bir olay, bir şahsın maddi bir mağduriyeti dolayısıyla harekete geçilmesidir. Hâlbuki şu anda bir asırdan fazladır ümmete karşı top yekûn bir savaş ve kıyım yaşanıyor… Ümmetin, maddi-manevi nice hakları fütursuzca çiğneniyor… Sadece malı değil, canı, nesli, izzeti, onuru, talan ediliyor… Şimdi siyasi maslahat kapısını da bizim kapatmamız bizim ve İslam’ın lehine değil, aleyhine olacaktır.
  • Parti-pırtıyı/siyasi çalışmayı değil islamın kendisi olarak değerlendirmek, bir metot olarak görmediğimizden, “Nebevi Metot” la her alanda İslami çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama diğer yandan tesettürün yasaklanması, Kur’an kurslarımız, Medreselerimiz, Vakıflarımız, Derneklerimiz ve Okullarımızın kapanması… Kitle iletişim araçlarıyla İslam’a ve Müslümanlara ait her türlü değer ve mukaddesatın kapkara gösterilmesi… Ve daha nice zulümlere engel olmada, “Hilful Fudul” misali sözleşme ve dayanışma içine girebileceğimiz bir parti varsa bunu yapabiliriz. Bu durum onların kötülük ve şirklerini kabul etmek değildir. Zira kötülerle yaptığımız sözleşme yalnızca iyilik hususundadır. Onların yüzde seksen kötülükle iştigali yüzde yirmilik, onluk iyiliklerinde teşrik-i mesainize engel değildir. 

Kaldı ki bizim savunduğumuz şey sağcılık, solculuk vb. “izmleri” hedefleyen bir partiyi desteklemek değil. Gücü ve imkânları oranında İslam’a ve Müslümanlara faydalı olmayı hedefleyen bir partiye destek olmaktır. Sübhaneke… Bihamdike… Vesteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©