Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Rabbani Ulemaya Dokunmayın 2

Öncelikle şunu bilelim ki, ulema ve ümera, bir milletin iki temel esasıdır. Ve ikisi de bir milletin var olması için de varlığını devam ettirmesi için de çok önemlidir. Dolayısıyla her ikisinin de hukuku, hayatımız pahasına korunası değerdedir. Özellikle ulema ve ümeranın, ümmet ruhuna sahip ve ümmetin derdini dert edinenleri çok daha özeldir.

Şimdi gelelim kim, neden özellikle ümmetin derdini dert edinen, Rabbani, davetçi âlimlerimizi hedef alıyor? Onlara karşı algı operasyonları yapıyor. Karalama kampanyaları düzenliyorlar. Daha da acı olanı ise bu ulemanın, yine ümmetin derdini dert edinen, ümerayla karşı karşıya getirilmeye çalışılması. Hatta bu idareciler eliyle tedip ettirmeye çalışmaları.

Bunu yapanlar, yıllarca ılımlı İslam diyerek, İslam’ın içini boşaltmaya çalışan fetö belamlarını hedef almıyorlar. Peygamber olduğunu ve haşa istediği zaman Allah (cc) ile görüştüğünü söyleyen Evrenesoğlu hakkında bir şey söylemediler. “Kediciklerin babası denilen şehvet bezirgânı zavallıya da dokunmuyorlar. Haydar baş gibi, bir yandan küfrün elebaşlarını evliya ilan ederken, diğer yandan Şia’ya kurşun askerlik yapan çok yüzlü ehlibeyt istismarcısına da bir şey demiyorlar.

Twitter

Hele hele yerli oryantalist diyebileceğimiz, reformistler… Kur’an’ı Kerim’i kendi heveslerine göre yorumluyorlar. Sünneti inkâr ediyorlar. Kur’an ve Sünneti bize sapasağlam ulaştıran ashabı kiramı (Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn) gözden düşürmeye çalışıyorlar. Keramet bir yana net bir şekilde Kur’an ayetleriyle sabit olan mucizeleri inkâr ediyorlar. Kaderi inkâr ediyorlar. Kısacası Sünneti inkâr ve Kur’an’ı tahrif konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak bunlara yönelik hiçbir sözleri yok.

Bırakın bunlara karşı bir girişimde bulunmak, tam tersine bunlara her tür desteği tereddütsüz veriyorlar. Medyalarının kapı, sayfa ve ekranları, bunlara her dem sonuna kadar açıktır. Çünkü frekansları birbirini tutmaktadır. Hepsi aynı bölüğün neferleri olmasa da gittikleri yön aynı yön.

Hepsi de devrisaadet İslam’ına karşıdırlar. Ehlisünnet ulemadan hiç haz etmiyorlar. Müçtehit imamlarımız başta olmak üzere, İslam ümmetine devasa bir ilim mirası bırakın selef ulemaya tepeden bakıyorlar. Ne ki fırsat buldukça onlara saldırma hadsizliğinden de geri durmuyorlar. Çünkü Rabbani ilim ve Rabbani ulema, onların oyunlarını ters yüz ediyor. Onlara hareket sahası bırakmıyor. Planlarını bozup hile ve desiselerini boşa çıkarıyor.

Kaç ay önce saldırılara maruz kalan İhsan Şenocak ve birkaç yıldır hedefte olmaya devam eden Nureddin Yıldız hoca efendiler ve onlar gibi istikametten taviz vermeyen ulema özellikle bu art niyetli piyonlar ve onların ağababaları olan karanlık odakların hedefindedirler. Karanlık odaklar, localar ve mahfiller, boş durmayacaktır. Onların görevi o. Ancak biz de görevlerimizi müdrik durumda olacağız

Şu halde hep beraber hem ulemamıza hem de ümeramıza sahip çıkma zamanıdır. Rabbani ulema da bizim, Rabbani ulemaya sahip çıkacak olan ümera da bizimdir. Ve böylesi âlimler de idareciler de kolay yetişmiyorlar. Allah (cc) muhafaza onlara bir şey olursa, yerlerini doldurmak öyle kolay olmuyor.

Evet, kâinatta zerrede küreye her şey gibi, dinin sahibi Allah (cc) tır. Allah (cc) dilerse ol der ve dilediği olur. Ancak sünnetullah gereği, Allah (cc) din, iman, hak, hukuk, ar namus, vatan vs. mukaddesatı, salih kulları eliyle korumayı irade etmiştir. Ulema ve ümera ise bu salih kulların en önde gelenleridir. Dolayısıyla Rabbani ulema ve ümerayı korumak, tüm bu mukaddesatı korumaktır. Onlara sırtımızı dönmek, vatana, mukaddesata sırtımızı dönmektir.

Ebette ulema da ümera da masum değiller. Onların doğrularını ve iyiliklerini takdir ettiğimiz kadar, yanlışlarını da uyarıp eleştirmeye devam edeceğiz. Ancak son günlerde oynanan oyun, sinsi ve karanlık bir plandır. Önü alınmasa da durmayacaktır. Çünkü onların kara yüzlerini en iyi Rabbani ulemanın, ilim, irfan, davet ve irşat çalışmaları deşifre edecektir. Ancak Allah (cc) ın izniyle bu planları da boşa çıkacaktır. Basiret sahibi ulema ve ümera, Rabbani ulemanın terbiyesiyle yetişen vatanın yiğit evlatları, hep beraber bu kalleş ve kahpe planları da bozacağız inşallah. Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç