Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Etiket: iman

YouTube
Usulü-l fıkıh âlimleri örfü fıkhın tali kaynağı sayarlar. Dolayısıyla “Örf”, İslam Hukuku’nun hükümlerin istinbatında kendisinden...
27.12.2018
0
https://www.youtube.com/watch?v=cSP4WncYUmg
23.10.2014
0

Muhammed Özkılınç ©