Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar

Etiket: ipotek

YouTube
Masumiyet inancı Şia’ya has bir olgu değil. Birçok tarikat ve meşrep mensubu, teoride olmasa da...
23.02.2014
0
© Muhammed Özkılınç