Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Etiket: kadın düşmanı

YouTube
Kadın insan dahi sayılmıyorken, onu en mümtena bir statüye kavuşturan İslamdır. İslam’da kadın evinin hanım...
24.01.2020
0

Muhammed Özkılınç ©