Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar

Etiket: kültürümüz imanımızın yansımasıdır

YouTube
Usulü-l fıkıh âlimleri örfü fıkhın tali kaynağı sayarlar. Dolayısıyla “Örf”, İslam Hukuku’nun hükümlerin istinbatında kendisinden...
27.12.2018
0
© Muhammed Özkılınç