Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar

Etiket: medreseler hakkında değerlendirme

YouTube
İslam literatüründe medrese, tüm aşamalarıyla okul demektir. İslam tarihi boyunca da böyle olagelmiştir. Yani medrese...
22.03.2015
0
© Muhammed Özkılınç