Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Etiket: müçtehit

YouTube
İçtihadın Şartları Arap Dili’ni Bilmek Arabçayı bilmek nahiv, sarf, belagat, me’ânî ve beyân gibi arab...
13.02.2016
0
Son yıllarda içtihat özentisinin depreştiği hepimizin malumu… Biraz argo olacak ama “koyunun olmadığı yerde keçi...
08.02.2016
0

Muhammed Özkılınç ©