Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Etiket: osman

YouTube
Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşi el-Emevî; Râşit...
08.06.2013
0
Zin Nureyn Osman (ra) Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi...
06.06.2013
0
Ömer bin Hattab (r.a) İkinci Raşid Halife. İslâm’ı yeryüzüne yerleştirip, hâkim kılmak için Resulullah (s.a.s)...
27.12.2012
0

Muhammed Özkılınç ©