Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar

Etiket: seçim ertesinde sükunete davet

YouTube
Oy kullanma işi fıkhi, ameli bir konu olup tartışmaya açıktır. İçtihada açık konularda ise farklı...
16.04.2017
0
© Muhammed Özkılınç