Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Etiket: seçmen

YouTube
Bir seçim daha çok tartışmalı bir şekilde geride kaldı. Bunun artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde de...
04.04.2019
0
Oy kullanma işi fıkhi, ameli bir konu olup tartışmaya açıktır. İçtihada açık konularda ise farklı...
16.04.2017
0

Muhammed Özkılınç ©