Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Etiket: zinnureyn

YouTube  
656 yılının nisan ayında Mısır, Kûfe ve Basralılardan oluşan muhalif gruplar, hac gerekçesiyle yola çıktılar....
20.10.2021
0
Ali (ra), asilerin Osman (ra)’ı öldürmek istediklerini öğrenince, böyle bir şeye meydan vermemek için, iki...
07.09.2021
0
Onun evini kuşatan asiler diyalog çağrılarına cevap vermedikleri gibi, suyunu da kesmişlerdi, Hz. Osman’ın fitneyi...
03.09.2021
0
Mısırdan gelen heyetin ısrarı üzerine Hz. Osman, Mısırlılara kendileri için vali olarak kimi istediklerini sordu....
24.08.2021
0
Gelen şikayet ve uyarılar üzerine Hz. Osman, vilayetlerdeki yönetimler hakkında yapılan dedikoduları ve bunların sebeplerini...
04.08.2021
0
Bir zaman sonra, Muhammed b. Ebî Bekr ve Muhammed b. Ebî Huzeyfe de, yapmış olduğu...
23.07.2021
0
Bunlardan birisi de etkili nifak hareketlerinin ortaya çıkmasını sağlayan ve tam bir komitacı olan Abdullah...
09.07.2021
0
Endülüs’ten Hindistan hudutlarına kadar çok geniş bir sahayı kaplayan devletin içerisinde, çeşitli din ve ırklara...
28.06.2021
0
Fitnenin ortaya çıkışı ve şehadeti Hz. Osman on iki sene hilâfet makamında kalmıştır. Bunun ilk...
24.06.2021
0
Hz. Osman, (ra) Resulullah’a (sav) ait olan; Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’den (ra) sonra...
05.04.2021
0
Bu yıl içerisinde Hz. Osman (ra) değişik eyaletlerde, Kur’an-i Kerim’in kiraatı üzerine ortaya çıkan ihtilafları...
23.03.2021
0
Hz. Osman (ra) Mescid-i Nebi’nin genişletilmesine ihtiyaç duyarak, onu süslü taşlarla yeniden inşa etti. Taş...
18.03.2021
0
Öte taraftan Muaviye b. Ebi Süfyan, (ra) Osman (ra)’dan izin alarak, Suriye sahillerinde oluşturduğu donanma...
11.03.2021
0
İslam Ordularının önündeki bu engel kaldırıldıktan sonra Hz. Osman, Abdullah b. Nafî b. Husayn ve...
01.03.2021
0
Hz. Osman (ra), Hicri yirmi yedinci yılda Mısır Valisi Amr b. el-As’ı azlederek yerine Abdullah...
22.02.2021
0
Bu arada Bizans’la yapılan mücadele devam etmekteydi. Muaviye, (ra) Antalya ve Tarsus taraflarına akınlar düzenliyordu....
19.02.2021
0
Sa’d b. Ebi Vakkas, Beyt-ül Mal’den borç olarak aldığı parayı geri ödemekte sıkışınca, Osman (ra),...
15.02.2021
0
Mısırlılarca sevilen bir kimse olan Amr b. el-As’ın Mısır valiliğinden alınması ve yerine, Abdullah b....
12.02.2021
0
12

Muhammed Özkılınç ©