Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Tavsiyeler 2

İhvan ve El Benna’dan Tavsiyeler 2

 1. Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Zayıf da olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun ayrıca bir işle uğraş.
 2. Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.
 3. Güzellik, sağlamlık, dürüstlük ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol…
 4. Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış. Sende olanı da eksiksiz olarak iade et… Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
 5. Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında iyi bir kar olsa da haram kazançtan sakın…
 6.  Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan uzak tut.
 7. İslam’ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle, İslam’ın genel servetine hizmette bulun. Giyim kuşam, yeme içme vs. tüketimlerde, sadece Müslümanların ürettiklerini tüket ve kullan. Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
 8. Malının bir kısmı ile davaya katkıda bulun. Üzerine farz olan zekâtını yoksullara ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir pay ayır…
 9. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşya ve konfora kapılma.
 10. Hayatın her yönünde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya ve yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, sevinç ve tasa günleri gibi… Bütün bunlarda sünneti İslami örf ve adetleri takip et.
 11. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslam’la çatışan STK, kulüp, gazete, okul vs. kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
 12. Her zaman Allah’ın murakabesinde olduğunu unutma, Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap, Allah’ın rızasına ulaştıran süluk merhalelerini azim ve himmetle kat et… Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
 13. Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
 14. Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
 15. Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et, yetmiyorsa ona hazırlan…
 16. Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid olma sevgisini taşı. Gücün yettiğince bunlara hazırlan.
 17. Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin…
 18. Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki, onun yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol.. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol…
 19. İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın…
 20. Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u fucur yerlerinden uzaklaş.
 21. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
 22. Mensup bulunduğun ketibenin mensuplarını iyice tanı ve kendini tanıt. Sevgi, takdir, yardım ve tercih gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine getir ve onların toplantılarına katıl. Kahir bir özrün olmadıkça toplantılarından geri kalma. Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et…
 23. Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
 24. Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma…
 25. Sürekli ümmetle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.

Bu tavsiyeler incelendiğinde, derin bir ilmin, engin bir hikmetin ve bir o kadar da ihlas, samimiyet ve tecrübenin ürünü olduğu hemen anlaşılır. Allah (cc) şehid iman Hasan el-Benna’nın şehadetini ümmet için mübarek eylesin, makamını ali eylesin. Bizlere de şühedanın yolunu devam ettirmek nasip eylesin. Ümmetin; El-Benna ve cemaati olan İhvan davasını, gaye, hedef ve ilkelerini tanımaya ihtiyacı var… Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

Twitter

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç