Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Ümmet Vakfı

05.04.2018

30.3.2018 Cumartesi günü, güzel İstanbul’umuzda Ümmet Vakfı’nın yüksek istişare kuruluna katıldık. Ümmet Vakfı; Kudüs, mescidi Aksa ve Filistin davasına adanmış bir vakıf. Beş yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, onlarca yıllık bir hayır kurumu gibi coşkun bir şekilde yoluna devam ediyor. Gördüğüm kadar, çok konuşmak yerine çok iş yapmayı hedefliyor. Hasbiliği şiar edindiği için, tanıtım ve reklama da pek kafa yormuyor gibi. Nitekim istişarede birden fazla katılımcı, tanıtım işinin biraz daha iyileştirmesini teklif ettiler. Ümmet vakfının onlarca projesinden sadece birkaçını özetle paylaşalım.

Kudüs Fonu programları

  1. Eğitim programları

Eğitim, işgalci Yahudi rejiminin hedef aldığı projelerin başında gelmektedir. İşgalci Yahudiler, halkı Filistin davasından uzaklaştırıp işgalin sineye çekilmesi ve işgalcilerle beraber yaşamalarını sağlamak için Kudüs halkının eğitim çalışmalarında kimlik inşasını bozmaktadırlar. Kudüs’te işgalci belediyeler eğitim çalışmalarında öne geçmek ve Yahudi tarihini yaymak için özel okullara, her öğrenci için senelik yardımlarda bulunmaktadırlar. Bu girişimler neticesinde işgalciler, eğitim çalışmalarının %60’ını kontrolleri altına almayı başarmışlardır.

Twitter  

Eğitim projelerimiz; Kudüs’teki eğitim kuruluşları ve okullara destek olup teknik donanımlarını geliştirmek. Laboratuvar ve spor salonları oluşturmak. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına varmaları için servisler tahsis etmek. Üniversite öğrencilerine burs vermek. İlk ve orta öğretimdeki başarılı öğrencileri maddi ve manevi olarak desteklemek ve bu konuda yapılan bağışları, en güzel şekilde projelendirip yönlendirmektir.

  • Mescid-i Aksa programları

Günümüzde Mübarek Mescid-i Aksa, Yahudiler için büyük önem arz etmektedir. Zira Yahudiler, Süleyman mabedini inşa etmek maksadıyla, Mescid-i Aksa’nın asıl kimliğini değiştirip, Yahudi kimliği oluşturmayı hedeflemektedirler. Bu kimlik değişimi; saldırı, baskın, Yahudi yerleşkeleri inşa etmek, Müslümanların kutsallarının altında tüneller kazmak ve bölme planlarıyla olmaktadır.

Vakfın yaptığı en önemli projeler; Mübarek Mescid-i Aksa’ya restorasyon ve onarım çalışmaları, ilim halkalarının kurulması, iftar programları, Beyarik seferleri, murabıtlara maddi ve manevi destekler ve hafızlık kurslarıdır.

  • Ekonomik Programlar

İşgalci rejimin Kudüs’teki tutumu, şehirdeki hayat şartlarının büyük oranda pahalılaşmasına neden olmuştur. İşgalci rejimin esnaf ve tüccarlardan yüksek vergi alması, Kudüs halkına yapılan baskıların bir göstergesidir. Bu yaptırımlar sonucu fakirlik oranı doğu Kudüs’te %80’lere ulaşırken, bu oran çocuklarda %85’e ulaşmaktadır.

Vakfımızın bazı projeleri; Kudüs’teki esnaf ve zanaatkârlara kredi desteğinin verilmesi, Kudüs’e yardım projelerinde yer alan malzeme tedarikinin Kudüs esnafından sağlanması, işgalcilerin kontrolü altındaki göçleri önlemek için halka uygun konut kredileri sunulması, ekonomik hareketliliği sağlamak için meslek kursları açılması, ziraat ve tarım çalışmaları yapılmasıdır.

  • Sosyal Programalar

Kudüs halkının sosyo-psikolojik yapısı, bir asırdır bozulup değişmiş, vahşi batı medeniyeti ile Yahudi saldırılarından çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Bu değişim direnişin ve toplumun temel esaslarının sarsılmasına neden olmuştur. 1948 yılında savaştan sonra Kudüs’ün batısındaki aileler yoksulluklarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu göç dalgası neticesinde Kudüs’ün doğusundaki yerleşik nüfus ciddi oranda artmıştır.

Sosyal çalışmalardaki projelerimiz; Kudüs’teki Sivil Toplum Kuruluşlarının desteklenmesi. Fakir ve muhtaç ailelere yardım, yetim çocuklarının topluma kazandırılması için desteklenmesi. Kudüs’te kadınların rolünün artması maksadıyla kadınlara yeni fırsatlar sunulması. Çocuk ve gençlerin eğitilmesiyle, temiz nesiller yetiştirilmesi. Kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılara yardım edilmesi. Kötü alışkanlıklarla mücadele ve halkın kişisel gelişimiyle beraber toplumsal adaptasyonunu sağlamaktır.

  • Sağlık Programları

Sağlık sektörü işgalcilerin hedef aldığı ve kontrolü altına almaya çalıştığı bir diğer sektördür. 1996 yılından bu yana Kudüs halkına İsrail sigorta fonları vasıtasıyla, İsrail devlet Sigortası’na kayıt yaptırma zorunluluğu getirmiştir. Bu sigorta dâhilinde halk hastanelere gidebilmek için aylık ağır sigorta primlerini ödemek zorunda bırakılmaktadır. Üstelik bu sigortalar, şehirdeki özel hastanelerin ekonomik kriz yaşamalarına da sebep olmaktadır.

Sağlık alanındaki projelerimiz; Kudüs’te tam donanımlı modern hastaneler inşa etmek, ambulans aracı noktasındaki eksiklikleri gidermek, uzman doktorlar yardımıyla bölgedeki doktorları eğitmek, halkın hastanelerden faydalanabilmesi için uygun sigorta seçeneği sağlamak, ilaç yardımları yapmak ve tıp okuyan öğrencilere burs vermektir. Selam Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©