Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Ve… Firak Zamanı

Sürgün, firak ve firar diyarı bu fani âlemde, maalesef her visalin bir de firakı var… 35-40 gün önce başlayan Haremeyn visalinden sonra şimdi firaklar başladı. Yürekten buluşmalar ve özlemle kucaklaşmalardan sonra dünyanın dört bir tarafında dünyanın merkezine akın etmiş olan mü’minler, kafile kafile, fevç fevç memleketlerine dönüyorlar.

Yaşanan lahuti hazlara ayrılık acısı karışıyor… Birbirinden farklı karışık duygular… Bir yanda Beytullah’a kavuşma, İsmail ve İbrahim (a.s) ve Hacer annemizin hatıralarını yad etme, Resulullah (sav) ve binlerce Ashabının (Rıdvanullahi alyhim ecmain) ayak izlerinden yürüme, nice Salihler ve Allah (cc) dostlarının nefeslerini hissetme, vahiy sedalarının yankılandığı mübarek diyarlarla kavuşmanın hazzı ve süruru… Diğer yanda tüm bu güzeller ve güzelliklerden ayrılmanın hüznü… Yaşanmakta olan aşk, sevda derecesinde bir coşkunun yarıda kesilmesinin hançer gibi yüreğinize oturması… Tek kelimeyle “anlatılmaz yaşanır.”

Bu günlerde nice insanları derin bir düşünceye dalmış gibi görüyorsunuz. Daha önce yer yer ve zaman zaman işitilen hıçkırık sesleri daha da yoğunlaşmış… Özellikle mültezemde yangın var. Yüreklerin aygını… Masum bir bebeğin kendisini annesinin kucağına atıvermesi gibi, nice âşıkların kendilerini rahmanın bağrına! Attıklarını görüyorsunuz. Nasıl bir manzara ilahi… dakikalarca bazen saatleri aşan gözyaşları ve hıçkırıklarla yakarışlar, size olur olmaz şunu söyletiyor: “Allah (cc) ım şu salih kulun ne istiyorsa bana, şu haremde bulunan mü’minlere ve cümle ümmete de aynısını nasib eyle Allahım!..

Twitter

Beytullah ve Ravza üzerine yakılan türküleri! Yürekten yankılanan ilahi, kaside ve naatları şimdi daha iyi anlıyorum. Hiçbir aşığın hiçbir maşuk için dizemeyeceği dizeler demek ki boşuna değilmiş. Özlemler, hasretler, visaller, firaklar…

“Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” (Bakara 2/200) ayetinin sırrı tecelli ediyor. İnsanlar yılda bir defa, pek çokları da ömürde bir defa yakaladıkları feyiz ikliminin geçmiş olması hüznüyle farklı bir yalvarışla yalvarıyorlar.

Bazı yakarış örnekleri:

Ey Allahım! Peygamber’in Muhammed’in hürmetine, dostun İbrahim’in hürmetine, seninle konuşan kulun Musa hürmetine, kelime ve rûhundan olan İsâ hürmetine… Musa’nın Tevrat’ı, İsâ’nın İncil’i, Dâvud’un Zebûr’u ve Muhammed’in Furkan’ı hürmetine, kullarına gönderdiğin bütün vahiylerin hürmetine… Yerine getirdiğin bütün kazâ ve kaderin hürmetine, ihtiyacımı senden istiyorum. Beni mahrum eyleme. Musa’ya inzâl buyurduğun isminin hürmetine, kullarının rızıklarını dağıtmakta rolü olan büyük isminin hürmetine, yeryüzünün karar bulması için, üzerine koyup da onda muvazeneyi temin eden isminin hürmetine, göklerin üzerine konup onların istiklâle kavuşmasını temin eden isminin hürmetine, dağların üzerine koydurup onlarda istikrarı t-min ettiren isminin hürmetine, o ismin ki, arşın onunla ayakta durmaktadır, işte onun hürmetine… Senin Tuhûr, Tâhir, Tahhâr, Samed ve Vitr isimlerinin hürmetine. O mübârek ismin ki, Kitabında senin nezdinde apaçık nûrdan inzâl buyurulmuştur, onun hürmetine. O ismin ki, gündüzün üzerine onu koymuş, gündüzün nûrlanmasına vesile olmuştur. Gecenin üzerine onu koymuş, gecenin kararmasına vesile olmuştur, onun hürmetine, senin azamet ve kibriyânın, kerîm zâtının hürmetine, senden bana Kur’an ile onun bilgisini ihsân buyurmanı ister ve o bilgiyi etimle, kanımla, kulağımla, gözümle ayrılmaz bir şekilde karıştırmanı senden dilerim ve bütün bunların hürmetine senden isterim ki, kuvvet ve kudretinle benim vücudumu kendi yolunda çalıştırasın. Çünkü günahtan dönüş ve ibâdete yöneliş, ancak senin kuvvetin ve kudretinledir. Ey rahmet edenlerin en rahmet edicisi olan Allah!

 ‘Ey Allahım! Bizleri, nezdinden gelen hidâyete erdir. Faziletini üzerimize oluk gibi yağdır. Rahmetinden üzerimize saç! Bereketinden üzerimize indir!’

Ey Allahım! Senden hayrın tamamını, hâzırını, geleceğini, bildiğimizi ve bilmediğimizi talep ederiz. Şerrin bütününden, hâzırından ve geleceğinden, bildiğimizden ve bilmediğimizden sana sığınırız. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı, söz ve hareketleri isteriz. Ateşten, ateşe yaklaştırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırız. Senin kulun ve rasûlün Muhammed (sav) hangi hayırları hangi kelimelerle senden istediyse, biz de tüm o hayırları aynı kelimelerle senden istiyoruz. Bize cümle ümmeti muhammede nasib eyle Allahım! Kulun ve rasûlün Muhammed (sav) hangi şerlerden hangi kelimelerle sana sığınmışsa biz de aynı şerlerden aynı kelimelerle sana sığınıyoruz. Bizleri neslimizi ve cümmle mü’minleri muhafaza eyle Allahım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bütün bunları rahmetinden talep ederiz… Ey Allahım! Dünyanın fitnelerinden beni koru. Sen neyi seviyor, neden razıysan beni onu yapmaya muvaffak kıl. Benim hâlimin tamamını ıslâh eyle. Dünya ve âhirette şaşmaz ve değişmez hükmünle beni sabit kıl. Her ne kadar zâlim isem de beni saptırma. Sen her eksiklikten uzaksın, ey Alîy, Azîm, Bârî, Rahim,, Azîz, Cebbâr olan Allah. Göklerin gölgeleriyle kendisini her türlü eksiklikten tenzih eden Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Denizlerin kabaran dalgalarıyla, dağların yansıtan sesleriyle, denizdeki kocaman balıkların kendilerine mahsus dilleriyle, göklerdeki yıldızların burçlarıyla, ağaçların kök ve meyveleriyle, yedi kat gök ile yedi kat yerin üzerinde ve içindeki varlıklarıyla kendisini tesbih eden Allah! Biz de seni tesbih ve tenzih ederiz.

Ey Allah’ım! Sen yücesin, sen yücesin! Sen her eksiklikten münezzehsin, münezzehsin! Ey kayyûm, ey âlim, ey halîm Sen her türlü eksiklikten münezzehsin! Senden başka ilah yok. Sen teksin, senin ortağın yoktur. Diriltiyorsun, öldürüyorsun. Ölümsüz diri ancak sensin. Hayrın tamamı senin kudretindedir. Sen herşeye kâdirsin!
Hac ve umrelerimiz makbul ve mebrur, tüm Müslümanlar dünya ahiret mesrur olsun. Amin…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç