Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Aklı İpoteklemek

Masumiyet inancı Şia’ya has bir olgu değil. Birçok tarikat ve meşrep mensubu, teoride olmasa da pratikte kendi abi veya mürşitlerine masumiyet atfediyorlar. Onlara, “sizin abiniz masum mu?” diye sorduğunuzda elbette hayır diyorlar. Ancak pratikte mensup oldukları kimselerin yanlış yapabileceğini asla kabul etmiyorlar. Doğru veya yanlış onlara nispet edilen çok bariz yanlışlıklarını dahi hemen tevil ediyorlar.

Halen hayatta olan bir tarikat liderinin ayet ve hadislerle çelişen bazı ifade ve davranışlarını eleştirdim. Onun müridi olan genç arkadaş, hocam şeyh efendinin bir bildiği var diye cevap verdi. İşi biraz daha açınca siz âlimler ayet ve hadislerin zahiri manasını bilirsiniz. Kur’an bir de batıni manası var ki onu da ermiş kimseler (yani bizim şeyh) bilir.

Modern eğitimin merkezinde aydınlığın simgesi gibi sunulan gülen hareketinde de aynı durum bahis konusu. Yıllar önce, hoca efendinin okyanus ötesine açılması öncesi, “ışık evlerinden birinde kalan başarılı tıp öğrencisi bir yakınım anlattı: “Hoca efendinin; “başörtüsü furuattır” başörtüsü İslam’ın temel meselelerinden değildir” “dostum Cebrail inip parti kursa ona dahi oy vermem” ifadelerini eleştirince, evin sorumlusu abimiz beni alıp epeyce nasihat etti. En çarpıcı ifadesi şuydu: “kardeşim hoca efendi, Resulullah (sav) la görüşüp istişare etmeden herhangi bir şey konuşmuyor ve herhangi bir harekette bulunmuyor. Bu ifadelerden sonra hoca efendinin “la yus’el” kabul edildiğini anladım ve çok kalmadan oradan ayrılmak zorunda kaldım.”

Twitter

Bu iddia bir öğrenci evindeki saf bir gencin hüsnü nazarla söylediği kendisine ait bir sözdür deyip geçebiliriz. Ancak camiadan apaçık yanlışlara ısrarla arka çıkan nice insanların akıllarını ipotek ettiklerini gösteren nice örnekler, bu görüşün tek kişilik bir sözden ibaret olmadığını ispatlıyor.

Haşa “Ben resulüm, dilediğim zaman Allah (cc) ile görüşüyorum” diyen şarlatanlar bile kelli felli yüzlerce mürit bulabiliyor, medyada boy gösteriyor, kendine ait televizyon, radyo kurabiliyor ve yıllardır piyasada arzı endam ediyor ve müşteri bulabiliyorsa varın gerisini siz düşünün. Böylesi zırvalara ne demeli. Aklını birilerinin cebine koymak mı derssiniz, ipotek etmek mi dersiniz yoksa başka bir şey mi? Karar sizin.

Hâlbuki masum ve Allah (cc) tan vahiy alan Resulullah (sav) dahi zaman zaman sahabelerin (Rıdvanullahi aleyhim ecmain) sorularına muhatap olmuştur. Resulullah (sav) ın falanla evlen dediği bir kadın sahabe, “Ya Resulellah bu vahiy mi, yoksa sizin içtihadınız mıdır?” diye sormuştu. Resulullah (sav) “benim görüşüm” deyince,” ya Resulullah (sav)! İzin verirseniz ben onunla evlenmek istemiyorum” demiş ve Resulullah (sav) kadının talebini kabul etmiştir.

Yine Bedir’e vardıklarında bir dağın dibinde konaklamak üzere yükler indirilirken Bedir’de çobanlık yapan Habbab isimli sahabe “Ya Resulallah burayı seçmeniz vahyin emri ile mi yoksa sizin içtihadınız mıdır?” diye sorar. Resulullah (sav) “Bu benim fikrimdir” deyince, “Ya Resulellah ben burada çobanlık yaptım, ileride su var. Biz oraya gitmezsek oraya düşman oraya gelip tutar ve su ile de kuvvet bulur. Biz gidelim orada konaklayalım hem bizim için faydalı olur hem de düşmanı kuvvetsiz bırakmış oluruz.” Resulullah (sav) çobanın dediği yere gider ve suyun yanına konaklar. Resulullah (sav) masum olmasına rağmen sahabelerinin aklını ipotek altına almıyor, çoban olanının dahi isabetli görüşüne itibar ediyor.

Sırtını dünya derin devletine ve içerdeki uzantılarına dayayan gülen hareketinin son aylardaki davranışları birçok taşları yerinden oynattı. Aklıselim olan hareketin taraftarlarından hatırı sayılır miktarda tavır koyup hareketle yollarını ayırdılar ve ayırıyorlar. Ancak bir o kadar da aklını ipotek edenler var ki değme gitsin. Tam da aşırı sevginin ve taassubun etkisiyle kör olmuş görünüyorlar. Hükümet hakkında olumsuz ne duysalar, epeyce köpürterek, üzerine neler ekleyerek servis ediyorlar.

Ama hiç düşünmüyorlar, gülen hareketi neden içeride ve dışarıda karanlık odaklarla sarmaş dolaştır. Neden CHP, Ergenekon uzantıları, yıllardır İslam’a ve Müslümana kırmızı görmüş boğa misali saldıranlarla aynı saftadır. Yıllardır kamuoyunda Yahudi ve Hristiyanlara dahi sempati üretmek için “Resulullah (sav) hiç kimseye asla beddua etmemiştir” diyen bir camianın en tepesindeki zat, hatalı da olsa mü’min ve Müslüman olan idareciler hakkında akla hayale gelmedik beddua ve hakaretlerde bulunuyor. Pes doğrusu… Hoca efendi son zamanlardaki konuşma ve hareketlerini de Resulullah (sav) ile istişare ederek mi yapıyor acaba? İnşallah aklı ipotekli olmayan salih bazı taraftarları da hoca efendiye, “hocam? Her renkten karanlık odaklarla aynı safta olmamız caiz mi? bu olup bitenlerin bir delili var mı?” diye sorar da camia yanlış döner. Bunu canı gönülden istiyor ve bekliyoruz. Sübhaneke… Bihamdike… Vesteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç