Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Cami Merkezli Hayat

19.10.2014
Cami Merkezli Hayat

Camiler haftasında sadece camilerimizin fiziki yapısıyla ilgilenirsek, görevimiz eksik kalır. Başta İslam’ın ihyasında mescitlerin rolünü kavramalı ve mescitlere tüm fonksiyonlarını kazandırabilmek için çalışmalıyız. Bu fonksiyonlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz: İbadetgâh, karargâh, hükümet konağı, adliye sarayı, itikaf yeri/çilehane, tekke, zaviye, düğün salonu, eğitim alanı, sevinç ve tasaların paylaşım meydanı vs… Evet tüm bu fonsiyonlar, Resulullah (sav) ve Ashabı Kiram (Rıdvanullahi aleyhim ecmain). Döneminde mescidi nebevide bizzat yaşanmıştır. Mescitlerin tüm bu rollerine yeniden kavuşması, diyanetin yönetmelikleri veya imamların bir takım girişim ve gayretleriyle olmayacaktır.

Arapların güzel bir atasözleri var: “fadl-ul mekani bil mekîn” yani mekânın değeri, mekânın mukimleriyledir. Dolayısıyla camilerin değeri de cemaatleriyledir. Biraz daha açacak olursak, mescitlerin değeri, binalarının sağlamlığı, büyüklüğü, süs, nakış ve çinileriyle değildir. Aksine cami ve mescitler, içlerinde yapılan eğitim faaliyetleri, sosyal aktiviteleri ve tabi ki cemaatin taat ve ibadetleriyledir.

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” (Tevbe 9/18)

Twitter  

“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara 2/114)

Birbirini tamamlayan bu ayetlerden çok dersler alınabilir. Biz kısaca bir kısmını özetleyelim.

  1. Mescitler Allah (cc) ındır. Oralara her bir gidiş, bizi ilahi rahmete yaklaştıran bir adımdır.
  2. Mescit İmarı, iman ve ahiret bilinci gerektirir.
  3. Ahirete sermaye biriktirmek, cami merkezli bir hayat gerektirir.
  4. Cami merkezli hayat Allah (cc) korkusu ve cesaretin de kaynağıdır.
  5. Doğru yol, cami yoludur. Cami yolculuğu, doğruyu buldurur.
  6. Cami inşası sadece duvarını damını yapmak değildir. Manevi inşa, fiziki inşadan daha önemli ve önceliklidir.
  7. Camilerin yıkılması da iki yönlüdür; maddi ve manevi…
  8. Mescitleri manen yıkmak sadece oralarda Allah (cc) a ibadeti engellemek değildir. Asıl tehlikeli olan, camilerin Müslümanlarca boş bırakılarak manen yıkılmasıdır.
  9. Mescitleri kaybedenler, cami merkezli hayatı da kaybetmiş olurlar. Böylesi bir toplum için se dünyada zillet ve rezalet, ahirette büyük azap mukadderdir.
  10. Bunun mefhumu muhalifi, dünya izzeti ve huzuru ve ahiret saadeti için cami merkezli hayat şarttır. Bu da ancak camilere, tüm fonksiyonlarının eksiksiz verilmesiyle mümkündür.

Aslında diyebiliriz ki, özellikle manevi yönüyle olmak üzere mescit bina etmek, İslam toplumunu, hatta İslam devletini bina etmektir. Mescitleri boşaltarak manen yıkmak da İslam toplumunu ve dolayısıyla ümmeti yıkmaktır.

Bundan böyle cami merkezli bir hayat… Camiler haftasından asıl almamız gereken ders budur. Evet, her Müslüman bu ruh ve şuuru kuşanarak, her biri önce kendi hayatlarını, sonra çevrelerini cami merkezli/İslami hayata dönüştürürlerse, ümmetin dönüşümü de uzak değildir. Ancak heyhat…Cami merkezli okul, üniversite vs. kurumlar… Resulullah (sav) mescidi nebeviyi sadece ibadetgâh olarak inşa etmedi. Bu mescidin bünyesinde Suffe medresesini yani İslam orta öğretim okulu ve üniversitesini de inşa etti. Bu, cami merkezli orta öğrenim okulları ve her seviye ve branştan üniversitelere açık örnektir. Resulullah (sav) aynı mescidi, ordu karargâhı, hükümet konağı ve İslam devletinin her bir dairesinin işlevini gören bir mekân olarak da kullanıyordu. Ayrıca her tür sevinç ve tasanın yaşandığı sosyal faaliyetlerin de merkeziydi Mescidi Nebevi… Resulullah (sav) ve Ashabı dirilip bizim coğrafyalarımızda hayatı cami merkezli bir hayata dönüştürecek değiller. Bu vazife bizim… Her birimizin… Sübhaneke… Bihamdike… Vesteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©