Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Cumhurbaşkanına Mektup 2

Sayın Cumhurbaşkanım!

Zatı alilerinizin malumudur ki, insanlık var olalı, hak-batıl savaşı da hep vardır ve var olacaktır. Bu savaşta hak cephe, hakkaniyet ve adalet ilkelerine sıkı sıkıya bağlıyken, batıl cepheyi bağlayan hiçbir ilke ve prensip bulunmamaktadır. Düşman sadece çıkar ve menfaatini bilir. Bunun için her yolu mubah görür. Dolayısıyla düşman, sadece güçten anlar. Ancak hakkın karşısına mertçe çıkıp savaşacak cesareti de yoktur.

İslam düşmanlarının maddi imkânları kat kat fazla. Ordu ve silahları ne kadar gelişkin ve güçlü olsa da sıcak savaşla; ümmet ve İslam’la baş edemeyeceklerini asırlar öncesinden anlamışlardır. Dolayısıyla daha çok savaşın soğuk olanına ağırlık vermişlerdir. Takdir edersiniz ki, kabaca sıcak savaşın masrafı % 90, etkisi % 10. Ama soğuk savaşın masrafı % 10 bile değilken, etkisi % 90 dır. Soğuk savaşın lokomotifi olan teknolojik gelişmeler, düşmanın gücüne güç katmıştır.

Twitter

Tabi soğuk savaşın birçok yönü var. Takriben iki asırdır; medyanın muazzam gücüyle, iffet, hayâ ve ahlakı yok eden, mukaddesatı zaafa uğratan hamleleriyle ümmeti çok ciddi manada hırpaladılar. “Nüfus planlaması” ile sarstılar. “Ekonomik hamleler” yaptılar vs. Ancak ne yapsalar yine de tamamen yıkamadılar. Bu sebeple de soğuk savaşın çok daha sinsi ve tehlikeli olan, DİNE KARŞI DİN planına geçtiler. Aslında bu projeleri de en az on üç asır önceden başlamış ve devam etmekteydi. Ancak son yıllarda buna daha çok yoğunlaştılar.

Çünkü İslam’a karşı yine “İslam” etiketli sun-i bir dinle savaşmak, en kestirme yoldur. Bu metotta içerden ayartılan hainler, piyon görevi gördüğünden asıl düşman, planını kurduktan sonra kenara çekilip seyretmektedir. Plan tam işler hale gelince, ümmetin çocukları önce ihtilaf, sonra iftirak ve münakaşalar, daha sonra ardı arkası kesilmeyen kardeş kavgalarına tutuşabiliyorlar. Öyle ki, ibadet aşkıyla birbirlerini öldürebiliyorlar. Kendi vatanına karşı 15 Temmuz darbesini tertipleyen FETÖ ve yıllarca cephede beraber yaşadığı kardeşlerini tekbir getirerek öldüren DEAŞ İŞİD örneklerinde olduğu gibi.

Sayın Cumhurbaşkanım!

DİNE KARŞI DİN projesini boşa çıkarmada, Rabbani ulema elzemdir. Doğru bir din anlayışını nesillere onlar öğretirler. İhanet şebekelerinin değirmenine su taşıyan belamların oyunlarını da yine basiret, feraset sahibi ve istikamet üzere olan Rabbani ulemaya destek vererek bozabilirsiniz. Sizin asıl destekçileriniz ve bu kutlu kavgada yanınızda duracak olanlar da yine bu âlimler ve bunların yetiştirdikleri vatan evlatları olacaktır.

Öyle görünüyor ki, plan yapanlar, sizin destekçileriniz olan Rabbani ulema ve “yerli ve milli” olan aydınları, kanaat önderlerini, yine sizin elinizle saf dışı bırakmak istemektedirler. Kendi dostlarınızı size düşman göstermek isteyenlerin planlarını bozmazsanız, çok daha güçlenmiş düşmanlarla karşı karşıya kalırsınız. Plan sadece size karşı değil, tüm milletimize hatta ümmeti İslam’a karşıdır.

Üst aklın, asırlardır misyoner ve oryantalistler vasıtasıyla, İslam’ı tahrif için uğraş ve çaba içinde olduğu, zatı alilerinizin malumudur. Ancak dış kaynaklı olan planları kısmen başarılı olsa da tam bir sonuç vermemiştir. Zira insanımız; “yerli ve milli” olmayan her fikir ve ideolojiye karşı mesafelidir. Bu sebeple, “yerli oryantalist” diyebileceğimiz “reformist” taifeyi, içeriden devşirmişlerdir.

Üst aklın, Rabbani ulemayı hedef gösterirken, sünnet inkârcısı, muharrifleri cilalayıp revaca sokmaları, bu planın bir parçasıdır. “Ilımlı İslam” “feminist İslam” “Anadolu İslam’ı” vb. “tefrit dinleri”, madalyonun bir yüzü, DEAŞ İŞİD gibi kendinden başka her kesi kâfir gören “ifrat dinleri” de, diğer yüzüdür. İfratçılarla İslam’ı karartıp insanımızı vahiy İslam’ından kaçırtırken, tefritçilerle de içi boşaltılmış, iğdiş edilmiş bir “İslam”a yönlendiriyorlar. Başka bir deyimle, İfrat dinleriyle ölümü gösterirken, tefrit dinleriyle de sıtmaya razı etmeye çalışmaktadırlar.

Tüm medrese uleması, ehlisünnet camiası; elleri böğründe, 2019 seçimleri ya kaybedilirse diye uykuları kaçarken, bu camianın incitilmesi, rencide edilmesi için yapılan çalışmalar, korkarım ki aynı planın bir parçasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım!

Birilerinin sizi asıl dostlarınızla karşı karşıya getirmesine müsaade etmeyiniz. Aksine Rabbani ulema ve vatan, mukaddesat ve ümmetin dertleriyle dertlenen kanaat önderleriyle, acilen iletişim kanalları oluşturunuz. “Duraklama seçimi”yle “telafi seçimi” arasında yaptığınız istişari toplantıları daha da geliştirerek devam ettiriniz. Ümit ederim ki, bu istişareler, son açılan yaraların onanmasına ciddi katkı sunacaktır. Engin müsamahalarınızla gereğini arz ederim.

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç