Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Evin Reisi Erkektir

İnsanlık kendisini yaratanın hükümlerine vahye sırtını döneli, sorunlar girdabında debelenip durmaktadır. Ekonomik sorunlar… Siyasi sorunlar… Askeri sorunlar… Sosyal sorunlar… Bireysel sorunlar… vd… ama özellikle ailevi sorunlar… Bu, sorunların en can yakıcı, yürek dağlayanıdırlar. Zira aile ne atılır, ne satılır misali bir ömür yükünü taşımakta sorumlu olduğumuz mukaddes bir yüktür.

Mümin bu yükün altına girmekte muhayyer olmadığı gibi, bu yükü taşımaktan da ictinab edemez. Yani ya bu deveyi güdecek, ya da güdecektir. Bu diyardan gitmek gibi bir lüksü veya şansı yok. Zira şeri bir şekilde evlenip yuva kurmak, kulluğun gereğidir. İman ettiği Kuran ve sünnet ana bunu emretmektedir. Mümin, batı kültürüne yenik düşen, aileyi yıkan ve hayvanlar misali kim kime dum duma beraber yaşayanlar gibi davranamaz. Fıtri bir ihtiyaç olan evlenmeyi tamamen terk de edemez. Dolayısıyla bu yükü taşımaktan başka şansı yok.

O halde tek çere kadınıyla erkeğiyle her iki tarafında, kendi hak ve sorumluluklarını bilerek, bu mukaddes yüke hamallığa devam etmeleridir. Her iki tarafında hak ve sorumluluklarda hadlerini aşmamalarıdır. Bu konuda yine iman ettikleri Kur’an ve sünnetin öğretileri, onlara yol göstermektedir. İşte o ayetlerden biri:

Twitter

“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.  Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı  korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.  Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisa 4/34)

Ayetten bazı dersler:

 1. Evin reisi erkektir. Bu reisliği yaratan belirlemiştir dolayısıyla tartışılmaz.
 2. Herhangi bir müessese gibi, ailede de reis tek olur, çift olmaz. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” (Enbiya 21/22) bu hüküm yer ve gök için geçerli olduğu kadar, ikisi arasındaki tüm düzen ve nizamlar için de geçerlidir. Bir devlette iki reis, bir orduda iki komutan, bir şirkette iki genel müdür, bir atölyede iki tana ustabaşı olamayacağı gibi bir ailede de iki reis olmaz. Olduğu takdir de yer ve gök misali bu düzenler de fesada uğrar ve dağılır.
 3. Reislik gereği bir takım sorumlulukları varıdır. Reislik üstünlük demek değildir. Tam aksine reislik ağır bir yük ve sorumluluktur. Nitekim nice zayıf karakterli kimseler, sırf bu sorumluluktan kaçtıkları için evlenmemeyi tercih ediyorlar. Reislik bir nalamda da hizmetçiliktir. Resulullah (sav) şöyle buyurur: “toplumun efendisi/reisi hizmetçisidir.”  
 4. Bu sorumluluklardan biri kadın koruyup kollaması, onun haklarını gözetmesidir.
 5. Nafaka sorumluluğu bu sorumluluklardan bir diğeridir. Eşi ve çocuklarının; yeme içmeleri, giyim kuşamları, barınmaları, sağlık sorunları, barınmaları vs tüm fıtri ihtiyaçlar erkeğin sorumluluğudur. Tabii olarak bunlara gücü olduğu müddetçe, yaz kış, soğuk sıcak, gece gündüz demeyip çalışmak ve bu ihtiyaçları gidermek zorundadır.
 6. Bu koruyup gözetmenin gereği olarak aile bireylerinin eğitim ve terbiyeleriyle ilgilenmeleri de erkeğin sorumluluğudur. Tabii ki bu eğitim ver terbiyenin yine Allah (cc) ve resulünün koyduğu ölçüler dâhilinde olması şarttır.
 7. Allah (cc) insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Buradaki ifade iyi anlaşılmalıdır. Cins olarak erkeğin kadına veya kadın cinsinin erkek cinsine üstün kılınması değil. Genel olarak bir kısmının bir kısmına üstün kılınmasıdır. Yani üstünlük takva iledir. Kim daha çok Allah (cc) ve Resulünün (sav) emirlerine tabiyse o üstündür. Bunun dört ihtimali vardır.
 8. Kimi erkelerin, kimi kadınlardan üstün olması…
 9. Kimi kadınların kimi erkelere üstün olması…
 10. Erkeklerin kendi aralarında birbirlerine üstün olmaları…
 11. Kadınların da kendi aralarında birbirlerinden üstün olmaları…

Allah (cc) ve Resulünün emrine amade bir erkek de kadın da, fasık facir olan ne kadın ne erkekle kıyas edilemez. Evet, Allah (cc) katında üstünlük, hiçbir maddi değerle değil, kulluk oranına göredir. Devam edeceğiz inşallah. Selam… Dua…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç