Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Hz. Ömer (r.a) 10

Ömer (ra) in faziletine dair bazı hadisler:

Ömer (ra), Ebu Bekr (ra) e: “Allah’ın Resulü Muhammed (sav)’den sonra insanların en hayırlısı” diye hitab etmişti. Hz. Ebu Bekr: “Sen böyle söylersen ben (de sana) Resulullah (sav)’tan işittiğimi söyleyeceğim. Demişti ki: “Güneş, Ömer’den daha hayırlı bir kimse üzerine doğup batmadı.” (Tirmizi, Menakıb, 3685)

Resulullah (sav) şöyle dua etmişti: “Allah’ım, İslam’ı şu iki şahıstan sana en sevgili olanla aziz kıl: Ebu Cehil ile veya Ömer İbnu’l-Hattab ile. Bunlardan Allah’a daha sevgili olanı Ömer’dir. (Tirmizi, Menakıb, 3682)

Twitter

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah (cc) hakkı, Ömer’in diline ve kalbine koydu.” İbnu Ömer der ki: “Halkın başına ne zaman bir iş gelse, (o hususta) Ömer bir şey demiş, halk da başka bir şey demiş ise mutlaka Ömer (ra)’in dediği üzere Kur’an’dan bir vahiy gelmiştir.” (Tirmizi, Menakıb (3683); Ebu Davud, Harac 18, 2962)

Müslim’in bir rivayeti şöyledir: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir adam bir ineği sürerken üzerine bindi. İnek adama bakıp dile geldi ve: “Ben bunun için yaratılmadım, ben ziraat için yaratıldım” dedi. Halk, hayret ve korku ile: “Subhanellah, konuşan bir inek ha!” dediler. Resulullah (sav): “Ben (onun konuşmasına) inanıyorum. Ebu Bekr ve Ömer (ra) de inanıyorlar, buyurdular.” (Müslim, Fezailu’s-Sahabe 13, (2388)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yüksek derece sahiplerini onların altında olanlar görür. Tıpkı sizin, semanın ufkunda doğan yıldızı görmeniz gibi. Ebu Bekr ve Ömer (ra) onlardandır (yüksek derece sahiplerindendir) ve daha da ileridirler.” (Ebu Davud, Huruf ve’l-Kıraat, 3987, Tirmizi, Menakıb, 3659)

“Ey Hattâb’ın oğlu Ömer. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, sen bir yola girsen şeytan senden korktuğu ve sana tesadüf etmemek istediği için o yola girmez.”

Resulullah (sav) Ömer ve Ebu Bekr (ra) için: “Bu ikisi var ya, bunlar, öncekiler ve sonrakilerden cennetlik olan kühulün efendisidirler.” (Tirmizi, Menakıb, 3366)

Benden sonra şu ikiye iktida edin/uyun; Ebu Bekr ve Ömer (radıyallahu anhümâ).” (Tirmizî, Menâkıb, 3663, 3664)

Ali (ra) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah (sav) a, ya Resulullah! (sav) sizden sonra kimi yönetime getirelim diye soruldu. Bunun üzerine Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: “şayet Ebu Bekri seçerseniz onun güvenilir ve dünya ya değer vermeyen, ahirete arzu duyan biri olduğunu görürsünüz. Yok, eğer Ömer’i seçerseniz onun güçlü, güvenilir ve Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından çekinmeyen biri olduğunu göreceksiniz.  Şayet Aliyi seçerseniz- ki ben bunu yapacağınızı sanmıyorum- onun doğru yola ileten ve doğru yolda olan ve sizi dosdoğru yola ileten bir olduğunu göreceksiniz.” (Essünne, Abdullah bin Ahmet bin Muhammet bin hanbel, daru’l kutub’il ilmiye, Beyrut, 2003 s. 218)

Muhammed İbnu’l-Hanefiyye anlatıyor: “Babam’a (Ali ra)  dedim ki: “Babacığım, Resulullah (sav) tan sonra insanların hangisi hayırlıdır?” “Ebu Bekr! dedi. “Sonra kim?” dedim. “Ömer!” dedi. Ben: “Sonra kim?” diye sormaya devam edip “Osman!” cevabını almaktan korktum da: “Sonra sen!” deyiverdim. Ama babam: “Ben mi? Ben sıradan bir Müslümanım” dedi.” (Buharî, Fezâilu’l,Ashab 5; Ebu Dâvud, Sünnet 8, 4629)

Taberânî, Ali (ra) nin şöyle buyurduklarını nakleder: “Salihler zikredildiği zaman, Ömer akla gelmeli.” Ali (ra) fatıma (ra) annemizden olan kızı ümmü gülsümü, Ömer (ra) le evlendirmiştir. Bu durum hem Ömer (ra) in fazileti, hem de bu iki sahabenin karşılıklı saygı ve sevgilerinin apaçık ifadesidir. Aslında Şia Ömer (ra) e düşmanlık yapmakla dolaylı olarak Ali (ra) ye düşmanlık yapmış olmaktadır. Tabi nefret onların gözlerini körelttiği için görmeyebilirler.

Ömer (ra) e Faruk yani, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan en iyi bir şekilde tefrik eden lâkabını bizzat Resulullah (sav) vermişlerdi. Resulullah (sav) ın Eshabı Kiram (Rıdvanullahi alyhim ecmain) ın geneli hakkında irad buyurdukları bazı hadisleri daha önce paylaşmıştık. Bir de Resulullah (sav) ın başta çar yarı güzün olmak üzere bazı sahabelere özel irad ettikleri hadisler vardır. Bu hadisi şerifler Ömer (ra) hakkındaki hadislerin bir kısmı olup yorumsuz sunulmuştur. Ömer (ra) le ilgili yazı dizimizin son bölümünde ona özel bazı hadisleri paylaşmış olalım. Yorum size ait… Not: tüm terör eylemleri gibi Reyhanlı’daki menfur saldırıyı da lanetliyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. “Zalimler (yakında) nasıl bir devrilişle devrileceklerini görecekler.” (Şu’ara 26/227) “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim 14/42)

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç