Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Körle Yatan Şaşı Kalkar

Gülen cemaati, “Dinler arası diyalog” “Papaya mektup” vb. süreçlere girdikten sonra kimyası bozuldu, örgüte evrildi. Artık olması gerekenin tersine, müminlere karşı aziz, katı/haşin kâfirlere karşı olabildiğince munis, hoşgörülü ve zelil oldular. Şu an başvurdukları oyun ve entrikalar da haçlı ve Siyonist kokusu var. Belden aşağı vurmalar, hile, tezgâh, iftira, kazf tüm bunlar, bir Müslümanın diğer bir Müslümana yapamayacağı şeyler.

Güç İslam’ın elindeyken Ümmet, gücü adalet, barış ve esenlik için kullanıyordu. Zira İslam dost düşman her kese karşı adil olmayı emreder. (Tabi adil olmak zelil olmak da değildir.) Allah (cc) şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Ama ne zaman ki güç İslam düşmanlarına geçti, dünyanın dengesi şaştı. Her yerde ama özellikle İslam diyarında hep kan, gözyaşı, işgal sömürü ve katliam devam etti/etmektedir. Neden mi? işte sebebi.

Twitter

Muharref Tevrat’ta Katliam Emirlerinden Örnekler:

“Sen benim topuzum ve cenk silahımsın ve seninle milletleri kıracağım ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk arabasını ve binicisini kıracağım ve seninle erkeği ve kadını kıracağım ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım ve seninle Valiyi ve Kaymakamı kıracağım. (yaremya, bab 51/19-23)

“Allah’ın RAB onu senin eline verdiği zaman, onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin; ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan her şeyi, bütün malını kendin için çapul edeceksin ve Allah’ın Rabbin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin. Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün şehirlere böyle yapacaksın. Ancak Allah’ın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın; fakat onları, Hittileri ve Amorileri ve Kenânlıları ve Prezzileri ve Hivileri ve Yabusileri Alladın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin; (tensiye, bab, 20/10-17)

“Et yiyin, kan için Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını, koçların, kuzuların ve ergeçlerin, boğaların kanını içeceksiniz hepsi basanın semiz hayvanlarıdır. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz. (hezekiel, bab, 39/18-20)

“Ele geçen her adamın gövdesi delik-deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.(işaya bab 13/15)

Yahudi şeriatı Talmut’tan örnekler

“Yahudi olmayanın malı, mülkü sahipsiz sayılır. Ona herkesten önce el koyan Yahudi, sahibi olur.”

“Günah işlemeye müsaade vardır, yeter ki gizli olarak işlensin.”

“Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır.”

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır.”

“Allah dünyanın bütün servetini yalnız Yahudilere tahsis etmiştir. Bütün dünya serveti onlarındır.”

“Bir şey çalmayınız, hırsızlık etmeyiniz, hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır. Diğer milletlerin can ve malları helâldir.”

“Yahudi şeriatı erkeklere zinayı haram kılmıştır. Fakat bu yalnız Yahudi kadınları içindir. Yahudi olmayanların ırzı namusu helaldir.”

“Yahudi olmayanın kanını akıtmak, Allah’a kurban sunmaktır.”

” Baraton’da deniliyor ki: Yahudi olmayanların tohumu hayvan tohumudur. Yahudi olmayanların çocukları, Yahudi asıllı aptallardan daha kötüdür. Yahudi olmayanların arasındaki evlenmeler damızlık aygırlarla kısrakların çiftleşmesinden farksızdır.”

“Bir insana, Yahudi olmayan bir insana, ancak ona dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir.”

“Yahudi olamayanlara karşı daima riyakâr bir güler yüz gösteriniz. Fakat onların iflah olmaz birer düşman olduklarını asla unutmayınız.”

“Yahudi olmayana hoş görünmek gerektiği zaman, Yahudi mürai olmalıdır ve ona Seni seviyorum demesi kendisine ancak şeref verir.” (Yahudilik Masonluk S. 22-24)

               Şimdi bu bozuk inanç ve vahşi karaktere sahip bir milletle nasıl anlaşma yapabilirsiniz. Bunların ahdi, vefası merhameti olamaz ve olmamıştır. Allah (cc) ın Kur’an-ı Kerim’de onlarca ayetinde lanetlediği, kalleş, yalancı, ikiyüzlü, hain, hilebaz, sadist ve vahşi olduğunu ifade ederek bizi tekrar tekrar uyarması neden? Hiç düşünmez miyiz? Gülen örgütü, “asıl biz onları kullanıyoruz, onca okullar açtık” falan diye avunuyorsa yanılıyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu kâfirlerin miadı dolanları nasıl sattıklarını bilmiyorlar mı?

Bunların BM vb. kurumların aldığı, iki yüze yakın kararları takmaması neden? Filistin topraklarında yüzlerce kezdir, Yahudi yerleşim alanları açmayacaklarına söz veriyor, ertesi gün inşaatlara devam ediyorlar. Dünyayla dalga geçiyorlar. Zaten kendilerinden başkasını insan olarak görmüyorlar ki…

               Haçlılara gelince zaten onlarla savaşımız hiç bitmedi ki. Tarihte 18 tane haçlı savaşı olmuş. Bu savaşların da her biri, dün Sabra Şatilla’da, Gazze’de bu gün Suriye’de devam eden vahşetten farklı değildi. Şu an 19. 20. 21. Hatta daha fazlası devam etmektedir. Biz kendimizi biliyoruz bileli İslam âleminde işgal ve katliam hiç durmadı. Suriye’ye bakınız, Afganistan, Irak, Libya, Yemen, Sudan, Mısır, Somali, Tunus vs.

Osmanlı Siyonist ve haçlı ittifakı tarafından dağıtılmadı mı?.. Ümmet elli küsur parçaya bölündükten sonra sömürgeleştirilmedi mi?.. Bu işgal ve sömürü hala devam etmiyor mu?.. Filistin işgali haçlı İngiliz tarafından yapılıp sonra Yahudi’ye satılmadı mı? Anadolu’nun da büyük bir kısmı aynı güruh tarafından işgal edilmedi mi?…          

Ancak sonunda kaybedenler bu kâfirler ve onların yandaşları olacaktır. Eğer güçlü olan kazansaydı, nemrut kazanırdı, Firavun kazanırdı, Eblehe kazanırdı, Ebu cehil vs. zalimler kazanırdı. Hâlbuki tarihin çöplüğü zalimlerin cesetleriyle doludur.

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim 14/42) Gülen örgütünün yeniden bir İslam cemaati ferasetiyle dost ve düşmanını tanıyıp yanlışından dönmesi dileğiyle… Sübhaneke… Bihamdike… Vesteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç