Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Medreselerimizin Farkı 2

Medreselerimizin Bazı Bilinmeyen Yönleri 2

               Medrese denilince genel olarak, dünyadan bihaber, dört duvar arasında dar bir ufukla büyümüş bundan yarım asır ve öncesindeki medreseliler akla gelir. Hâlbuki o dönemler, neredeyse Allah (cc) demenin dahi yasaklanmaya çalışıldığı dönemlerin bakiyesiydi. Elifba bulundurmanın dahi büyük suç sayıldığı dönemler… Ezanın orijinal haliyle okunmasının 19 küsur yıl yasaklandığı dönemlerin sonrası… Dolayısıyla bu dönemde elde kala kala gramer ve biraz da sair şer’i ilimler kalmıştı.

               Ancak günümüze gelinceye kadar birçok inişli çıkışlı devreler yaşanmış ve derken şu an medreselerin nefes almaya başladığı günümüze gelinmiştir. Halen kimi medreseler o eski günlerin çekingenlik ve dar ufkunu taşımakla beraber birçoğu ise kısmen de olsa gelişmeler kaydetmiştir. Son on yılda ise arayışlar daha da hızlanmıştır.

Twitter

DKV (Davet Ve Kardeşlik Vakfı) olarak bizim medreselerimize gelince, biz takriben otuz yıl öncesinden yeniliklere başladık. Sadece ilimi açıdan da değil, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik kısaca gereken her açıdan medreselerimizde iyileştirmeler başlattık. Bunların ilmi boyutunu özetle bir önceki yazımızda paylaşmıştık. İşte diğer bir kısmı…

Sosyal Ve Kültürel Açıdan

  • Medreselerimizde talebeler günü birlik sırasıyla imamlık, hutbe verme, müezzinlik vb. şeyler yaptırılarak talebelerin çekingenliklerini atmaları ve tecrübe kazanmaları sağlanır. Öyle ki hocaların mevcut olduğu ortamda öne geçip imamlık yapar ki, ilerde her hangi bir yerde de bu vb. görevleri çekinmeden yapabilsin.
  • Medreselerimizde dostunu düşmanını tanıyan, ümmetin dertleriyle dertlenen aydın davetçiler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bunun için talebelere; sosyal, kültürel ve siyasal açıdan İslami bir ruh ve şuur verilmektedir.
  • İmkânlar ölçüsünde Yerel ve küresel bazda gündem takibiyle, evrensel bir İslami anlayış verilmeye çalışılmaktadır. Bunun için medreselerimize prensiplerimize uygun, gülük iki gazete, birkaç aylık dergi alınır.
  • Medreselerimizin kitaplığında Arapça ilmi eserlerin yanında, bir o kadar da Türkçe kitaplar bulundurulur. Günlük bir saat Türkçe okuma ve değerlendirme yapılarak, öğrencinin öğrendiklerini daha profesyonelce aktarabilecek bir davetçi olarak yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
  • Yine talebenin bu yönünü takviye babında, medreselerimizde konunun uzmanı hocalar tarafından, Türkçe edebiyat, kompozisyon ve hitabet dersleri de verilmektedir.
  • Medreselerimizde ruhen ve fikren olduğu kadar, fiziki açıdan de tam yetişmiş olgun davetçi âlimler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bunun için şartların elverdiği ölçüde değişik sportif faaliyetler de uygulanmaktadır.
  • Medreselerimizde talebelerin sadece günlük ders, medrese vb. ilişkileriyle değil onların maddi-manevi sorun ve sıkıntılarıyla da ilgilenilir. Bu gibi durumlar, hoca ve müderrislerce takip edildiği gibi, mir ve yetişkin talebeler tarafından da üstlenilmektedir.
  • Medreselerimizde hoca-talebe ilişkisinden daha çok abi-kardeş ilişkisi vardır. Bu disiplinin gevşemesi ve laubalilik demek değildir. Talebeye yürekten bir teslimiyet kazandırıldığında bu kendiliğinden gelişen ahlaki bir durumdur.
  • Talebelerimizin sadece medrese ortamındaki programıyla yetinmeyip, talebelerimize tatil dönemlerinde tatil boyunca yapmaları gereken uygun ödev talimatlar verilir. Böylece talebenin İslami kişiliği her zaman her yerde yaşayarak örnek olması hedeflenmektedir.
  • Yılda bir geleneksel olarak, medreseliler buluşmasıyla, mezun olan veya mezuniyete yakın talebelerin kardeşlik bağları tazelenmekte, dava, davet ve hizmette tecrübe paylaşımı yapılmaktadır. Devam edeceğiz inşallah. Sübhaneke… Bihamdike… Esteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

uweta   © - Muhammed Özkılınç