Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Mevlidi Tartışma İrşada Çevir 2

24.11.2018

Kutlu doğum haftası vesilesiyle dikkat etmemiz gereken diğer bir konu da Resûlullah (sav) ın sünneti hakkında yapılan kasıtlı girişimlerdir. Bu konuda şu hususlara dikkatinizi çekmek isteriz;

 • İslam’ın temel esası kuran ve sünnettir.
 • İslam düşmanlarının hedefi geçmişte de şimdi de bu esaslar olagelmiştir.
 • Kur’an ilahi güvencede olduğundan oklar daha çok sünnete yönelmiştir.
 • Sünnet Kur’an gibi ilk andan itibaren yazılmadığı ve kitap haline getirilmediği için birçok taarruza uğramıştır.
 • Bu taarruzlar dışarıdan olduğu gibi içerden de olmuştur.
 • Bu taarruzlar hadis uydurma, ekleme-çıkarma veya hadisi yanlış yorumlama şeklinde olabilmiştir.
 • Dışarıdan özellikle müsteşrikler.
 • İçerden taassup ehli bazı fırkalar taraftar toplamak için bu yola başvurmuşlardır.
 • Kendi görüşünü haklı çıkarmak isteyen ehliyetsiz müctehitler de bunu yapabilmiştir.
 • Ancak İslam âlimleri sadece hadislerin metinlerini değil, hadis ricalini dahi didik didik ederek en küçük bir şüphe bırakmayacak şekilde bu konuyu halletmiş usulül hadis ilmini te’sis etmiş ve geliştirmiştir.
 • Günümüzde reformist, batı hayranı kompleks ehli niceleri sünnet konusunda kafa karıştırmaktadırlar.
 • Aslında sünnete saldıranların hedefinde Kur’an vardır ancak önce hadisle başlamaktadırlar ki foyaları ortaya çıkmasın.
 • Geçmişteki içerden-dışardan bir sürü mülhid muvaffak olamamış, bu günkü onların uzantıları da muvaffak olamayacaktır.
 • Asıl hastalıklı olanlar selefi salihin’in büyük emeklerle bize miras bıraktıkları Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî, Hakim, İbnu Mace, Beyhakî vb devasa ilmi eserler değil, onlara şaşı bakan kafalardır. Hasbel kadar bir meal okuyan, hadis ilminin semtine dahi uğramamış bazı çağdaşların kendi kafasında ki şablonuna uymayan hadisler hakkında ileri geri konuşması saçmalıktır.

Su pınardan çıktığı zaman temiz ve berraktır. Kaynağından uzaklaştıkça bir şeyler karışır ve bulanır. Dolayısıyla sünnet konusunda bu günün reformist ve dinarı dine tercih eden çağdaş!!! Filim erbabına değil, devrisaadetin pak havasını teneffüs etmiş olan ilim ve takva ehli gerçek ilim ehline güvenelim ve onlara kulak verelim.

Muhammed Özkılınç

Twitter  
YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©