Muhammed Özkılınç – Eğitimci ve Yazar – muhammedozkilinc.com

Zin Nureyn Osman (r.a.) 11

22.01.2021
Zin Nureyn Osman (r.a.)

Bey’at-ur Rıdvan adıyla tarihe geçen bu bey’atleşmede Resulullah (s.a.s) sol elini sağ elinin üzerine koyarak, “Osman Allah ve Resulünün işi için gitmiştir” dedi ve onun adına da bey’at etti. Müşrikler bu durumdan korkuya kapıldıkları için anlaşma yolunu tercih ettiler. (İbn Sa’d, II, 96, 97). Hz. Osman (ra) bu arada Mekke’deki güçsüz Müslümanlarla görüşmüş ve onları İslam’ın yakında gerçekleşecek olan fethiyle teselli etmişti (Asim Köksal, İslam Tarihi, VI, 177).

Müşrikler, Osman’a (ra) isterse Kâbe’yi tavaf edebileceğini bildirmişler, ancak o, Resulullah (sav) tavaf etmeden, kendisinin de tavaf etmeyeceği cevabını vermişti. Hudeybiye’de bulunan sahabeler ise Resulullah’a (sav): “Osman Beytullah’a kavuştu, onu tavaf etti; ne mutlu ona” dediklerinde Resulullah (sav); “Beytullah’ı biz tavaf etmedikçe, Osman da tavaf etmez buyurmuştur” (Vakidî’den naklen, A. Köksal, a.g.e., 178-179)

Dersler ibretler:

Twitter  
  • “Bey’at” özel bir sözleşme olup Resulullah’ın (sav) farklı zamanlarda, farklı sebeplerle baş vurduğu bir yöntemdir.

Sonra ki dönemlerde halifeler ve emirler de bu uygulamayı devam ettirmişlerdir. Şu anda da yemin merasimleri vb. uygulamalar da bir nevi bey’at sözleşmeleridir. Ancak İslam’da bey’at, çok özel bir istılah olup ciddi bir ağırlığı vardır. Ayrıca “Bey’at” itaat, birlik ve beraberliğin güçlü bir simgesi olup lahuti bir heybeti, gücü ve caydırıcılığı vardır. Öyle ki, bey’at eden mümin, canı pahasına, verdiği sözün arkasında durur. Örneğin ikinci akabe bey’atının kısa metni şöyledir.

“- Gerekirse savaşacağız.
– Hem dar günümüzde hem rahat günümüzde; hem hoşumuza giden hem de gitmeyen hâlde, seni dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz.
– Seni kendimize tercih edeceğiz.
– Komutanlarımıza muhalefet etmeyeceğiz.
– Nerede olursak olalım, hakkı söyleyeceğiz.
– Allah yolunda, kimsenin ayıplamasından korkmayacağız.”
(İbn Hişam II/97; İbn Mace, Cihad, 41)

Biat (Bey’at): Ulu’l emre bağlılık sözü vermenin adıdır. Resulullah, önemli dini-siyasi olaylar arifesinde veya İslamiyet’i kabul eden kimselerle ilk defa görüştüğünde biat almıştır.

Biat, genelde el sıkışma şeklinde olmuştur. Biatte asıl olan, meşru devlet başkanını tanımak, kendini ona bağlı hissetmek ve bu hissi hayatının sonuna kadar korumaktır. Yoksa, milletin her ferdinin devlet başkanı ile biate fiilen katılması şart değildir.

Biat, Hz. Peygamberin vefatından sonra, daha çok siyasi bir karakter kazanmıştır. Biat, “İslam devletinde idare edenle, idare edilenler arasında yapılan; seçim veya bağlılık karakteri taşıyan sosyo-politik akit” anlamında kullanılmıştır. (Bk. Cengiz Kallek, T.D.V. İslam Ans. “Biat” md. VI, 120-122.)

  • Düşmanın algı operasyonlarına karşı, manevi destek ile karşı hamle…

Müşrikler, Hz. Osman’ın (ra) öldürüldüğünü yaymakla hem Mekke’deki Müslümanlar hem de Resulullah (sav) ve beraberindeki Müslümanlara psikolojik bir saldırı yaptılar. Böylece onları manen yıpratmak, afallatıp yanlış yaptırmak vb. etkileri hedeflediler. Osman (ra) içerideki Müslümanlarla bizzat görüşerek, bu algı operasyonunu boşa çıkardığı gibi, fetih müjdesiyle de onlar büyük bir destek sağlamış oldu.

  • “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz” anlayışının en güzel örneği, Resulullah’ın (sav) ashabı ve Ensar-Muhacir ruhudur.

Ashabı kiramın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) hayatında bunun binlerce destanını görmekteyiz. Ensar ve Muhacir ashabın kendi aralarındaki, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu bunun en net delillerindendir. “Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan (Ensar) kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr 59/9) İşte buradaki Hz. Osman’ın (ra) davranışı da bu konudaki sayısız delillerden biridir. Bugün ümmet olarak bu ruha ne kadar da çok muhtacız. Subheneke… Bihamdike… Esteğfiruke…

Muhammed Özkılınç

YouTube  
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhammed Özkılınç ©